Ze Slavkova do Ždánického lesa

Průběh trasy:

Slavkov u Brna - Křižanovice - Jalový Dvůr - Kobeřice - Heršpice - Slavkov u Brna

Charakteristika:

Trasa vede ze Slavkova u Brna přírodním parkem Ždánický les. Ve Slavkově navštívíme slavkovský zámek či koupaliště. Pak budeme mírně stoupat pod nepropustnou hradbou listnatého lesa na rozcestí Těšanka. Poté už výlet dokončíme rovinatou cestou po málo frekventovaných silnicích.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 32 km
Vhodný typ kola: Krosové

Popis:

Trasa vede ze Slavkova u Brna přírodním parkem Ždánický les. Ve Slavkově navštívíme slavkovský zámek či koupaliště. Pak budeme mírně stoupat pod nepropustnou hradbou listnatého lesa na rozcestí Těšanka. Poté už výlet dokončíme rovinatou cestou po málo frekventovaných silnicích.
Výlet zahájíme ve Slavkově u Brna. Slavkovský zámek kromě dobových interiérů nabízí i obrazárnu a přístupné napoleonské muzeum. Na náměstí se nachází renesanční radnice z r. 1592, upravená počátkem 20. stol. K vidění je i klasicistní farní kostel Vzkříšení Páně z let 1786–1789, barokní hřbitovní kaple sv. Jana Křtitele z r. 1743 či židovská synagoga z r. 1858 a židovský hřbitov. Ke sportovnímu vyžití slouží koupaliště s velkým plaveckým bazénem nebo golfové hřiště.
Z města vyjíždíme po cyklotrase č. 5097 (Brněnská cyklotrasa). Po asi 1,5 km se napojíme na hlavní silnici, kde musíme být více obezřetní. Po ujetém kilometru ze silnice odbočíme vpravo a podél železničních kolejí dojedeme do obce Křižanovice. Dominantu obce tvoří farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, raně barokní stavba z počátku 18. století, na věži je pět zvonů. Zvon čtyř svatých evangelistů pochází z r. 1541 a je nejstarší na okrese Vyškov. Teď jedeme po cyklotrase č. 507. Cestou projíždíme kolem tří památkových rezervací. Jedná se o Rašovický zlom – Chobot, Jalový dvůr a Mušenice. Určitě se u některé z nich zastavíme a budeme obdivovat teplomilnou květenu.
Pokračujeme k rozcestí s cyklotrasou č. 473. Dále jedeme rovně po neznačené lesní cestě k rozcestí Těšanka, zde se napojíme na cyklotrasu č. 473. Po 2,5 kilometrech odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 5100. Míjíme řadu rybníků, na rozcestí u rybníka Horáček odbočíme vpravo na neznačenou lesní cestu a jedeme do obce Kobeřice u Brna. Zde si můžeme prohlédnout románský kostel sv. Jiljí z 1. pol. 13. století, v jehož presbytáři se nacházejí gotické nástěnné malby z konce 15. století. Z obce se vydáme po cyklotrase č. 5099 do obce Nížkovice. K památkám v obci patří renesanční farní kostel sv. Kunhuty, který byl postaven v letech 1927–1928. A už nás vítá obec Heršpice. Poněvadž její obyvatelé vyznávající náboženství katolické i evangelické, nachází se zde i dva kostely a dva hřbitovy. Zajímavostí je, že 31. srpna 1880 byl v evangelickém kostele přijat do sboru bratrského Tomáš Garrigue Masaryk.
Pokračujeme směrem na obec Hodějice. Ještě před obcí se můžeme v letních měsících zchladit v rekonstruovaném koupališti a pokračovat do obce samotné. Na území katastru obce bylo sídliště pravěkých lidí. V polích za hřbitovem se nachází sídelní jáma. Po otevření pískovny za starou „struhou“ byly nalezeny popelnice, několik hrnců a jiné nádoby nebo jejich zlomky. Toto dávné sídliště bylo na pravém břehu Litavy.
A teď se už jen vydáme na cestu zpět do Slavkova u Brna.