Zažít kraj vína a památek na kole

Projekt "Zažít kraj vína a památek na kole"

Logo_programu_AT_CZ EU_ERDF_EN


Dne 1.7.2010 začala spolupráce Jihomoravského kraje, Nadace partnerství, Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a rakouského partnera Weinviertel Tourismus GmbH. na realizaci společného projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“.
Projekt byl Monitorovacím výborem Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ doporučen ke kofinancování na svém zasedání dne 1. a 2. 6. 2010.

Hlavním cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v oblasti cykloturistiky, která by měla vést k:
 •     vytvoření společných příhraničních turistických produktů,
 •     optimalizaci značení mezinárodních cyklistických tras a stezek,
 •     budování drobné moderní doprovodné cyklistické infrastruktury,
 •     monitoringu cyklistů a turistů,
 •     společnému marketingu a propagaci v oblasti cestovního ruchu,
 •     zvýšení ekonomického významu turismu v příhraničním regionu a
 •     zvýšení návštěvnosti při maximálním využití regionálních zvláštností.
Doba realizace projektu: 1.7.2010 – 31.5.2013

Přínos pro cyklisty a turisty:
 •     jednotné přehledné značení cyklotras na celém území Jihomoravského kraje
 •     vyznačení nové mezinárodní trasy EuroVelo 13 (Stezka Železné opony)
 •     informační brožura stezky Železné opony
 •     doplnění značení na území Weinviertelu (možnosti ubytování, stravování, podniky certifikované značkou „Cyklisté vítáni)
 •     přes 30 nových odpočívek pro cyklisty a turisty v Jihomoravském kraji
 •     přeshraniční mapa jižní Moravy a Weinviertelu
 •     brožura vinařských stezek jižní Moravy a Weinviertelu
 •     slovníček turistických frází (v česko – německo – anglické verzi)
 •     7 cyklistických akcí pro veřejnost
 •     rozšíření a zkvalitnění informací pro turisty a cyklisty na webových stránkách partnerů
Kontaktní osoby partnerů:
 • Jihomoravský kraj
 • Nadace Partnerství – Ing. Juraj Flamik, tel. +420 606 763 117, e-mail: juraj.flamik@nap.cz
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava – Mgr. Zuzana Vojtová, tel. +420 542 210 123, e-mail: vojtova@ccrjm.cz
 • Weinviertel Tourismus GmbH. – DI Hannes Weitschacher, tel. +430 2552 3515-20, e-mail: h.weitschacher@weinviertel.at
Jihomoravsky_kraj Greenways ccrjm

Weinviertel    MVSzaklad   portal_cestovniho_ruchu