Z Jednovnic do Moravského krasu

Průběh trasy:

Jedovnice - Ostrov u Macochy - Sloup - Skalní Mlýn - Jedovnice

Charakteristika:

Vedle přírodních krás objevíme i zajímavé církevní stavby a další historické památky z bohaté historie našich předků. Zdejší kraj je předurčen k tomu, aby sloužil k načerpání nových sil a obohatil nás o nová poznání a zážitky.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Biker
Délka trasy: 32 km
Vhodný typ kola: Horské
Maximální / minimální nadmořská výška: 550 m n.m. / 295 m n.m.
Celkové převýšení: 959 m

Popis:

Vedle přírodních krás objevíme i zajímavé církevní stavby a další historické památky z bohaté historie našich předků. Zdejší kraj je předurčen k tomu, aby sloužil k načerpání nových sil a obohatil nás o nová poznání a zážitky.

Náš výlet začíná v obci Jedovnice. V obci můžeme využít pro odpočinek a rekreaci rybník Olšovec. Z Jedovnice jedeme po cyklotrase č. 5079 přes Kotvrdovice, obec se sportovním letištěm. Z Kotvrdovic jedeme po cyklotrase č. 5079A a na rozcestí Zálomí, kde odbočíme vlevo opět na cyklotrasu
č. 5079.
Projíždíme Krasovským údolím, kde teče Krasovský potok, který se stéká s několika potůčky na území obce Krasová. Při dotyku Balcarovy skály, kde je přístupná jeskyně Balcarka, se potok propadá do podzemí a spojuje se s vodami potoka Lopače a pokračuje podzemím v toku do ponorné řeky Punkvy. Pět metrů vysoký vchod do jeskyně Balcarka je známý odnepaměti. Jsou zde nálezy ohnišť a různých nástrojů ze starší doby kamenné a kosti čtvrtohorních zvířat. Krápníková výzdoba jeskyně je jednou z nejkrásnějších z veřejnosti přístupných
českých jeskyní.

Pokračujeme do Ostrova u Macochy. Zajímavý je větrný mlýn holandského typu
severozápadně od středu obce nad bývalou vápenkou. Exteriér mlýna je zachovalý a mlýn pochází z období kolem r. 1865. V obci je také dětská léčebna, zaměřena na rehabilitaci a získání dobré tělesné kondice, která probíhá v místní Císařské jeskyni. Před kostelem je tzv. Ostrovská propast uzavřená mříží a v jižní části obce propadání potoka Lopače.

Z Ostrova pokračujeme po cyklotrase č. 5 do obce Sloup. Na okraji obce se nachází skála Hřebenáč a přístupné Sloupsko-šošůvské jeskyně se světoznámou Eliščinou jeskyní, krápníkem Svícnem a jeskyní Kůlnou. Ze Sloupu jedeme mohutnou krasovou roklí, Pustý žleb, dlouhou 7 km. Ve střední a dolní části má charakter divokého kaňonu, vyhloubeného ve vápencích, se svislými skalními stěnami a četnými meandry. Vyskytuje se tu asi 450 jeskyní ve třech výškových
úrovních, včetně Punkevních.

Punkevní jeskyně objevené v r. 1909 v dolní části Pustého žlebu jsou nejnavštěvovanější v ČR. Mohutný systém chodeb a dómů s bohatou krápníkovou výzdobou vytvořila podzemní říčka Punkva. Tunelovité chodby ústí na dno světoznámé propasti Macocha. Součástí prohlídky je i atraktivní plavba po hladině Punkvy tzv. Macošskými vodními dómy. Plavbu je lépe objednat předem telefonicky. Projíždíme krasové údolí Suchý žleb po cyklotrase č. 5. Z přístupných jeskyní můžeme navštívit ještě Kateřinskou jeskyni s vynikající
akustikou hlavního dómu, která je příležitostně využívána pro pěvecké a hudební
koncerty.

Na rozcestí cyklotras odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 507 a po ní se vrátíme zpět do Jedovnice.