Vranovskem na kole

Průběh trasy:

Vranov nad Dyjí – Lančov – hrad Cornštejn – Bítov – hrad Bítov – Zblovice – Vysočany – Oslnovice – Korolupy – Uherčice – Vratěnín – Podhradí nad Dyjí – Starý Petřín – Nový Petřín – Podmyče – Vranov nad Dyjí

Charakteristika:

Cyklistický okruh Vranovskem, vyplňující nejzápadnější cíp Jihomoravského kraje, je jedním z nejnovějších přírůstků do rodiny tematických okruhů podél mezinárodní cyklistické a pěší zelené stezky Greenway Praha-Vídeň. Ukrývá v sobě několik velkých turistických lákadel a zároveň cyklistických výzev. Pro potěšení ducha i všech smyslů trasa cyklisty provází krajem hradů, zámků a zajímavých zřícenin (Bítov, Vranov, Uherčice, Cornštejn a Frejštejn) kolem řeky Dyje a na ní zbudované Vranovské přehrady. Obě jako nitka náhrdelníku spojují všechny jeho korálky – okolní turistické cíle a zajímavosti.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 57,3 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Znojemsko a Podyjí

Popis:

Cyklistický okruh Vranovskem vede téměř výhradně po málo frekventovaných asfaltovaných silničkách, které jen na dvou krátkých úsecích střídá polní cesta. Pro absolvování celé trasy je tedy ideální krosové kolo. Trasa je v obou směrech značena žlutými plechovými tabulkami s černobílým logem hradu a mečem. Okruh představuje příjemnou výzvu pro turisty i trénované sportovce, střídají se na něm lehce se vlnící úseky s prudkými sjezdy do zalesněných údolí řeky Dyje a Vranovské přehrady. Musíme tedy počítat s tím, že čelo se nám během jízdy několikrát orosí. Naše úsilí však bude bohatě vykoupeno bohatstvím zdejších hradů, zámků a zřícenin. Těšit se můžeme i na přírodní rezervace se skalnatými svahy v okolí řeky Dyje a malebné vesničky regionu Vranovsko.

 

Náš výlet začneme v městysu Vranov nad Dyjí, který je nejvýznamnějším sídlem celého regionu. Nachází se v malebném údolí řeky Dyje a jeho dominantou je velkolepý barokní zámek, původně středověký gotický strážní hrad, který se vypíná vysoko na skále nad řekou. První zmínka o hradu pochází z roku 1100, kdy je zmiňován v Kosmově kronice. Vranov je významným turistickým centrem, neboť leží mezi dvěma lákadly: Vranovskou přehradou na západě a Národním parkem Podyjí na východě. Vranovská přehrada, tradičně nazývaná „Moravský Jadran“, je se svou délkou 30 km největší vodní nádrží na Dyji a je vyhledávaná turisty kvůli okolním přírodním scenériím a sportovnímu vyžití. Národní park Podyjí je rozlohou 63 km² naším nejmenším národním parkem. Tvoří ho především 42 km dlouhé meandrovité údolí se skalními útvary a kamennými moři mezi Vranovem a Znojmem. Jedná se o nejméně dotčené říční údolí v České republice, za což vděčí paradoxně i existenci hraničního pásma, které bylo v 50. až 80. letech minulého století přísně střeženo Železnou oponou.

 

Z Vranova se vydáme náročnějším úsekem do Lančova, do jehož území zasahují Lančovská a Stříbrná zátoka Vranovské přehrady. Kolem nich jsou rozesety stovky soukromých chat a několik rekreačních středisek, které přímo vybízí ke chvíli odpočinku. Hlavní kulturní památkou obce je pozdně románský farní kostel zasvěcený sv. Máří Magdaléně z počátku 13. stol. Na další cestě nás čeká zřícenina hradu Cornštejna, která se nachází na vysokém ostrohu nad údolím řeky Dyje asi 1 km vzdušnou čarou od hradu Bítov, na posílení jehož obrany byl před rokem 1343 postaven. Od roku 1617 byl hrad opuštěn, takže do dnešní doby se zachovalo jen několik bran, sklepní prostory, studna a cisterna na dešťovou vodu. Svahy v okolí hradu Cornštejna, porostlé teplomilnou lesostepní vegetací, jsou chráněny jako přírodní rezervace.

Dále nás trasa dovede do obce Bítov, která vděčí za svůj vznik a podobu stavbě Vranovské přehrady. Její vody zatopily původní Starý Bítov, který se rozkládal v údolí pod stejnojmenným hradem. První zmínky o hradu pocházejí již z 11. stolení, posledním majitelem byl baron Jiří Hasse, který zde založil největší sbírku vycpaných zvířat v Evropě. Stejně unikátní je i hradní zbrojnice. Nová obec Bítov se začala stavět v květnu 1932 a první majitelé nových domků se do nich nastěhovali již v říjnu téhož roku. Atraktivní poloha u Vranovské přehrady předurčila Bítov k tomu, aby se stal rekreačním a

turistickým centrem. Chcete-li shlédnout krásy okolí Bítova z ptačí perspektivy, pak se jistě zastavte na rozhledně Rumburak, která je přímo na trase nedaleko hradu Bítov.

 

Trasa nás dále provede zvlněným terénem obcemi Zblovice, Vysočany, Oslnovice a Korolupy, za nimiž následují Uherčice. Dominantou Uherčic je renesanční zámek z 16. stol.,  který se pro svou mimořádnou architektonickou hodnotu a neobyčejně cennou barokní štukovou a malířskou výzdobu interiérů řadí k nejvýznamnějším stavebním památkám u nás. Za dob socialismu bohužel velmi utrpěl a od roku 1996 probíhá jeho generální památková obnova. Součástí areálu jsou dvě zahrady, park barokního založení a lesopark s hradní zříceninou a zděným obeliskem s arkádami.

 

Následuje obec Vratěnín, která leží přímo u státní hranice s Rakouskem a je nejzápadněji položenou obcí Jihomoravského kraje. Nachází se na významné staré kupecké a poštovní cestě z Prahy do Vídně, pro kterou zde byla kolem roku 1730 postavena poštovní stanice sloužící širokému okolí. Dalšími dominantami obce jsou kostel sv. Jakuba Většího, objekt bývalého kláštera, vesnické statky a řada soch a kapliček. Protože se ráz zastavěného území z roku 1824 dochoval takřka v nezměněné podobě, byla obec vyhlášena vesnickou památkovou zónou.

 

V Podhradí nad Dyjí nalezneme zříceninu hradu Frejštejna, jehož počátky sahají do 13. stol. Společně s hradem Cornštejnem měl za úkol bránit nedaleký královský hrad Bítov. Dodnes se zachovaly jen zbytky opevnění, brány, věže, hradní kaple a paláce. Po husitských válkách se pánem hradu stal Jan Krajčíř z Krajku, který začal přepadávat nedaleké vesnice na české i rakouské straně. Proto byl hrad v 15. stol. obléhán moravskými stavy, dobyt a rozbořen. Od té doby již nebyl znovu obydlen. Na levém břehu řeky se pnou mohutná skaliska s lesostepními společenstvy Přírodní rezervace Podhradské skály.

 

Z Podhradí nad Dyjí se přes Starý Petřín, Nový Petřín a Podmyče dostaneme opět do výchozího místa našeho výletu Vranova nad Dyjí. Pokud to bude možné, určitě se ale vyplatí si na Vranovsko rezervovat celý víkend a okruh spojit i s návštěvou národních parků Podyjí a Thayatal, které leží mezi Vranovem a Znojmem.

 

Doporučujeme navštívit:

Vranov nad Dyjí: zámek, přehrada s vodní elektrárnou

Národní park Podyjí

Lančov: Lančovská a Stříbrná zátoka Vranovské přehrady, kostel sv. Máří Magdalény

Zřícenina hradu Cornštejn

Bítov: hrad, rozhledna Rumburak

Uherčice: zámek

Vratěnín: vesnická památková zóna

Podhradí nad Dyjí: zřícenina hradu Frejštejn, přírodní rezervace Podhradské skály