Vinařská stezka Brněnská - Trasa Rajhrad - Ořechov

Průběh trasy:

Rajhrad - Želešice - údolí Bobravy - Ořechov

Charakteristika:

Síť cyklotras pod společným názvem Brněnská vinařská stezka zahrnuje území na jihovýchod od Brna hustě protkané sítí značení. Trasa samaje dnes spíše vzpomínkou na vinařskou proslulost kraje v minulosti. Stezka napříč vinařsky okrajovou oblastí s několika centry (Rajhrad, Židlochovice, Slavkov) a nabízí poklidné putování otevřenou krajinou, cestu za poznáním severní výspy vinorodé Moravy a unikátních přírodních i architektonických památek. Větev Brněnské vinařské stezky na trase z Rajhrad do Ořechova je alternativním vedením průběhu hlavní trasy stezky, a to překásnými přírodními partiemi údolí říčky Bobravy. Její průběh je tak zpestřením přírodně odlišného a hodnotného území v jinak jednotvárnější polní zemědělské krajině, kterou stezka zpravidla prochází.

Parametry trasy:

Délka trasy: 12,1 km
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 323 m n.m. / 187 m n.m.
Celkové převýšení: 369 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 228 m

Zajímavosti na trase:

Rajhrad: podle tradice místo návštěvy sv. Cyrila a Metoděje, r. 1048 založeno na místě velkomoravského hradiště probošství břevnovských benediktinů. Podle projektu J. Santiniho postaven v l. 1722-39 barokní kostel sv. Petra a Pavla na místě starší trojlodní baziliky. Konvent a prelatura kláštera až z 19. stol. V části upravených klášterních budov se nachází Památník národního písemnictví na Moravě. V parku u kláštera barokní socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. stol. V obci pozdně barokní kostel Nalezení sv. Kříže z l. 1722-39 a pozdně barokní socha sv. Floriána z 18. stol. Technickou památkou je most přes rameno Svratky z l. 1760-61.

Želešice: barokně upravený farní kostel sv. Neposkvrněného početí Panny Marie; na hlavní ulici dva domy s podloubím chráněny jako památky lidové architektury. Západně od obce zbytky těles budované nedokončené dálnice Vídeň - Vratislav.

Přírodní park Bobrava: zahrnuje střední část údolí Bobravy a přilehlých lesů Bobravské vrchoviny, ve kterých chrání údolní luční porosty a přirozené lesy na svazích rozlehlého lesního komplexu Bučín. V údolí zachováno v různém stavu využití několik starých mlýnů.

Ořechov: dva římskokatolické kostely - v části Ořechov kostel Všech svatých, který byl postavený v roce 1899. Ke konci II. světové války od 18. do 24. dubna 1945 sloužil německým fašistům jako pozorovatelna. V průběhu bojů byl úplně zničen. Obnoven byl v letech 1945–1946; V části Tikovice kostel svatého Jiří, přestavěný roku 1725. Nedaleko obce v objektu bývalých kasáren vybudován army park.