V Jihomoravském kraji se objeví první značení evropských cyklistických stezek EuroVelo v ČR

EuroVelo je síť evropských cyklistických stezek, kterou organizuje Evropská cyklistická federace (ECF) jako projekt 14 dálkových tras napříč celým evropským kontinentem s celkovou délkou na 70 000 km (45 000 km tras je již zrealizovaných) spojujících všechny země Evropy a jeho podstatnou část tvoří již stávající státní regionální a místní cyklotrasy.
První značenou trasou EuroVelo v České republice se stal úsek EuroVelo 9 na území Jihomoravského kraje (hranice s Olomouckým krajem – Vojenský újezd Březina – Vysočany – Sloup – Blansko – Adamov – Brno – Židlochovice – Vranovice – Iváň – Pasohlávky – Nový Přerov – Mikulov – Valtice – Lednice – Břeclav – Poštorná – hranice s Rakouskem), který byl slavnostně otevřen v sobotu 18. května v 9.45 u Punkevních jeskyní v Moravském krasu. Druhou trasou EuroVelo v Jihomoravském kraji jsou nově vyznačené úseky trasy EuroVelo 13, Stezky železné opony (hranice s Rakouskem - Drosendorf – Vratěnín - Hardegg - Čížov - Podmolí – Znojmo - Hnánice - Mitterretzbach - Hevlín - Laa an der Thaya - Nový Přerov - Mikulov - Valtice – Břeclav - Poštorná - Reinthal. Slavnostního otevření nově značené trasy EuroVelo 13 se v pátek 24. května v 10. 00 v rámci cykloprojížďky (cyklistická odpočívka Mikulov, trasa Mikulov - Ottenthal, na křižovatce cyklotras EuroVelo 9, 13, GPS 48°47'47.313"N, 16°37'9.801"E)) ujme náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek. Tady startuje cyklojízda odborné exkurze na kole pořádané v rámci Mezinárodní cyklokonference k projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“, která bude zahájena 23. května na zámku v Mikulově.
Cykloprojížďka spojená s odborným výkladem startuje 24. května již v 9 hodin v Mikulově před hotelem Maroli (K Vápence 609, Mikulov). Na jednotlivých zastávkách celkem 35 km dlouhé trasy se účastníci dozvědí podrobnosti o:
  • dálkových cyklotrasách, které jsou v Jihomoravském kraji prioritně podporovány,
  • projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který je spolufinancován z Operačního programu Rakousko/Česká republika 2007-2013,
  • síti transevropských dálkových cyklotras EuroVelo
  • certifikaci zařízení přátelských k cyklistům pod značkou Cyklisté vítáni
V této cyklistické sezóně se mohou cyklisté těšit především na nové proznačení tras EuroVelo 9 a 13 a části EuroVelo 4 (Strážnice – Veselí nad Moravou ) a dále na další odpočívky podél hlavních cyklotras (celkem jde o 30 odpočívek s informačními tabulemi), které procházejí územím kraje. Vedle uvedených vyznačených mezinárodních cyklotras EuroVelo, prošla v Jihomoravském kraji optimalizací ve značení dálková trasa Greenways Praha – Vídeň a cyklostezka Brno – Vídeň.

Podpora cykloturistiky v Jihomoravském kraji (JMK)

Jihomoravský kraj podporuje rozvoj cykloturistiky na svém území v souladu s koncepčním dokumentem Programem rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji. V rozpočtu kraje pro rok 2013 bylo schváleno na podporu rozvoje cyklostezek a cykloturistiky v JMK 12 000 600 Kč, a dále v rámci dotačního titulu Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací v JMK v roce 2013 bylo schváleno 1 600 000 Kč a na značení turistických tras a cyklistického značení 650 tis. Kč.
Jihomoravský kraj také podporuje rozvoj páteřních tras v souladu s koncepčním dokumentem a Cyklostrategií ČR. V této souvislosti bylo vyjednáno vedení mezinárodních dálkových tras EuroVelo 9, 4 a 13 v návaznosti na sousední kraje a státy. V rámci území Jihomoravského kraje jsou dále podporovány páteřní dálkové cyklotrasy: č. 1- Pražská stezka, č. 5 – Jantarová stezka, cyklistická stezka Brno-Vídeň na souběžně vedoucí v linii Grenway Kraków – Morava - Wien, 48 - Greenway Praha – Vídeň, č. 4 - Moravská stezka, č. 46 – Beskydsko-karpatská magistrála. Ve spolupráci s Pardubickým krajem se připravuje trasa č. 24 – Svitavská.
Jihomoravský kraj rovněž realizuje projekty financované z prostředků Evropské unie. V rámci tříletého mezinárodního projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“ spolufinancovaného z OP Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve spolupráci s partnery (Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství, Weinviertel Tourismus GmbH, Niederösterreich-Werbung GmbH, Regionalmanagement Niederösterreich (celkové náklady projektu činí 32.338.316,- Kč) jsou realizovány následující základní aktivity:
  • společné značení trasy EuroVelo 9 a 13, části EuroVelo 4 podle schválené evropské metodiky ECF
  • optimalizace a vyznačení dálkových tras a Greenways Praha – Vídeň, Vídeň a Brno – Vídeň
  • realizace odpočívek pro cyklisty, 30 odpočívek s informačními tabulemi
  • vytvoření propagačních materiálů dálkových cyklotras Eurovelo a regionální sítě Moravských vinařských stezek
  • vytvoření propagačních materiálů dálkových cyklotras Eurovelo a regionální sítě Moravských vinařských stezek

Trasa EuroVelo 13 – Stezka železné opony

Od roku 2004 se řada Evropských států a organizací hlásí k iniciativě poslance Evropského parlamentu Michaela Cramera, který přišel s nápadem na vytvoření Stezky železné opony. Tato páteřní stezka vedoucí od Barentsova moře celou Evropou až k Černému moři spojuje místní sítě turistických stezek pro pěší, koně a cyklisty a zároveň je otevřeným muzeem nedávné historie Evropy. Na hranicích jižní Moravy a Dolního Rakouska vede 160 km této unikátní trasy. Cyklisté projedou Národní park Podyjí, který je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy, plného mimořádných scenérií, rozmanitých skalních amfiteátrů i říčních meandrů. Ještě před vjezdem do historického Znojma provede trasa cyklisty jednou z nejznámějších a zároveň nejstarších vinicí Šobes. Samotné Znojmo je městskou památkovou rezervací, v níž se nachází například Národní kulturní památka rotunda svaté Kateřiny, několik kostelů a architektonický skvost, Loucký klášter – ten zatím čeká na svou rekonstrukci. Dále po trase přejedou cyklisté tradiční vinařskou obcí Šatov, se známým Malovaným sklepem, a nedaleko obce lze navštívit i pozůstatky vojenského opevnění včetně pěchotního srubu. Podél hranice přivádí stezka cyklisty k bílým svahům Pálavských vrchů, za nimiž již vyčnívají věže města Mikulov. V něm si mohou návštěvníci prostřednictvím informačních panelů na Stezce svobody připomenout nedávnou historii a osudy lidí žijících za železnou oponou. Než EuroVelo 13 definitivně překročí hranice, představí ještě návštěvníkům Valtice i s místním zámkem a Bylinkovou zahradou Tiree Chmelař.

Další podrobné aktuální Informace o cykloturistice, typy na výlety na jižní Moravě naleznete na http://www.cyklo-jizni-morava.cz. Pamatujte, že u nás na jižní Moravě jsou cyklisté vítáni s naší známou pohostinností a srdečností.

Kontakt pro podrobné informace:

Ing. Jaroslav Keprt
cyklokoordinátor Jihomoravského kraje
E-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz
Tel: 541651325
Václav Božek Mgr. CSc., náměstek hejtmana Jihomoravského kraje