Uherskohradišťská charta

V rámci Národní cyklokonference 2011 podepsala první města Uherskohradišťskou chartu, která sdružuje města a obce, usilující o rozvoj cyklistické dopravy. Od té doby přibyly další podpisy. Signatářským městům je nápomocný tým národního cyklokoordinátora Jaroslava Martinka.

Uherskohradišťská charta je inspirována tzv. Bruselskou chartou, která vznikla pod záštitou Evropské cyklistické federace (ECF) před dvěma lety v Bruselu. Jedná se o sdružení evropských měst, jejichž společným cílem je dlouhodobá podpora cyklistické dopravy. Mezi signatářskými městy jsou mimo jiné Budapešť, Krakov, Gdaňsk či Mnichov. Její autoři jsou si vědomi skutečnosti, že bez politické vůle a bez odbornosti nelze zlepšovat podmínky cyklodopravy ani realizovat dostatek „osvícených“ pro-cyklistických opatření. Nicméně doposud žádné signatářské město Bruselské charty není z České republiky.

Proto přišel tým národního cyklokoordinátora s myšlenkou české obdoby tohoto mezinárodního sdružení.

Cílem není, aby „Uherskohradišťskou chartu“ podepsalo co nejvíce zástupců měst, ale její smysl je především v propojení těch, kteří se hlásí k aktivní podpoře cyklistické dopravy, a motivovat je ke konkrétním krokům, ať vytvořením pozice cyklistického koordinátora, přihlášením se ke kontinuální aktivní podpoře cyklistické dopravy, či účastí na odborných seminářích zainteresovaných měst. Výsledkem závazku je aktivita města směrem k těm občanům, kteří chtějí jízdní kolo používat každý den k cestám po městě.

Více o chartě na http://cyklokonference.cz/uherskohradistska-charta/.

V současné době navíc probíhá projekt Central MeetBike, který má zajistit přenos know-how z měst bývalého Východního Německa (Lipska a Drážďan). V České republice se do projektu zapojila města Pardubice a Uherské Hradiště.

Více o projektu Central MeetBike na http://cyklostrategie.cz/central-meetbike/projekt/.