To nejlepší z Malé Hané

Průběh trasy:

Šebetov - Vanovice - Borotín - Velké Opatovice - Jevíčko - Jaroměřice - Úsobrno - Cetkovice - Šebetov

Charakteristika:

Podíváme se do oblasti na severovýchodě České republiky, kde se v nížině severního výběžku Boskovické brázdy rozkládá Malá Haná. Je to svébytná část výrazné moravské etnografické oblasti Hané. Nalezneme zde spoustu zajímavostí z historie, ale i místa odpočinku a v malebné přírodě.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 44 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 595 m n.m. / 330 m n.m.
Celkové převýšení: 643 m

Popis:

Podíváme se do oblasti na severovýchodě České republiky, kde se v nížině severního výběžku Boskovické brázdy rozkládá Malá Haná. Je to svébytná část výrazné moravské etnografické oblasti Hané. Nalezneme zde spoustu zajímavostí z historie, ale i místa odpočinku a v malebné přírodě.

Vyjíždíme z Šebetova. V areálu místního koupaliště, kde jsou kromě koupání dostupné i základní služby, bohatý kulturní život můžeme také kempovat nebo stanovat. Východně od obce Šebetov mezi areálem zámku a místní částí Kapouňata je nápadná, úzce klenutá vyvýšenina, na jejímž vrcholu je kaple sv. Anny. Pokračujeme do městečka Knínice u Boskovic. U kostela je dřevěná zvonice z konce 18. stol. Jedeme po cyklotrase č. 5223 do Vanovic. Dominantou
obce je evangelický chrám z r. 1844 s farou.

Z Vanovic jedeme po cyklotrase č. 5147 do Borotína, který v současnosti učinilo známým především jedno z nejhezčích arboret u nás. Bylo založené v roce 1975 postupně zde vysázeli širokou vzorkovnici rostlin. V arboretu nalezeme téměř 3000 druhů. Laiky i odborníky zaujmou zejména ukázky úprav zahrad různých národů, např. japonské a čínské. Tradicí se již staly prodejní výstavy, které lákají nejen zahrádkáře, ale i obyčejné obdivovatele květin a zahradních rostlin z širokého okolí. Výstavy se konají pravidelně 6 krát ročně – od března až do prosince. Největší a nejznámější výstava začíná v květnu. Nad obcí se nachází požární nádrž využívaná v létě jako koupaliště. Opatovické hradisko se zbytky prastarého opevnění nalezneme asi 1,5 km severně od obce.

Z Borotína jedeme do Velkých Opatovic. Na západním okraji stojí barokní zámek, vzniklý koncem 17. stol. přestavbou tvrze, dnes sídlo městského muzea. U zámku se rozkládá cenný park s mohutnými stromy, rybníčkem a sochou B. Smetany. Na zámku je nově i Moravské kartografické centrum, jehož expozice jsou zaměřeny na historický vývoj zobrazení zemského povrchu na mapách. Jedeme po cyklotrase č. 4066. Na toku Malonínského potoka je vybudovaná malá vodní nádrž Smolná, využívaná jako přírodní koupaliště a na jejím břehu najdeme několik soukromých chat. Pokračujeme přes Jevíčko. Typickou dominantou je 50 m vysoká renesanční městská věž (zvonice) z 2. pol. 16. stol. s ochozem a cibulovitou bání. Z Jevíčka pokračujeme po cyklotrase č. 4065 do Biskupic a na křižovatce cyklotras odbočíme vpravo na cyklotrasu č. 505 na Jaroměřice. V zahrádce gotického kostela Všech svatých je první kaple sochařské
křížové cesty, která vede ke známému poutnímu místu na vrchu Kalvárie.

Z Jaroměřic jedeme do Úsobrna a kolem vsi Pohora, kde odbočíme doprava na cyklotrasu č. 5230 a přes Cetkovice a Světlou se vrátíme zpět do Šebetova.