Tisková zpráva 7. 5.2013: Cyklistickou trasu EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji otevře mezinárodní peloton 50 cyklistů i náměstek hejtmana

Brno (7. května 2013) – První značenou trasou EuroVelo v České republice se stane úsek EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji. Slavnostního otevření nově značené trasy se v sobotu 18. května v 9.45 ujme u Punkevních jeskyní v Moravském krasu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek.

Tady totiž startuje slavnostní cyklojízda Týden na kole, která na 300 km dlouhé trase provede oficiální peloton asi 50 cyklistů celou trasou EuroVelo v Jihomora
TZTydenNaKole2013-bigvském kraji a v Rakousku přes Vídeň do lázeňského Badenu.„Na naší cestě se setkáme se starosty, zástupci místních organizací i turistických cílů a vezeme s sebou symbolický téměř metrový klíč, na který budeme sbírat podpisy a přání nově otevřené trase,“ říká Eva Kvapilová z Nadace Partnerství, která cyklojízdu organizuje v rámci česko-rakouského projektu Zažít kraj památek a vína na kole podpořeného EU.

Propagační Týden na kole organizuje Nadace Partnerství každoročně. Letošním hlavním tématem je právě nově proznačená trasa EuroVelo 9. EuroVelo 9 vede v Jihomoravském kraji z velké části po stejné trase jako Cyklistická stezka Brno-Vídeň, která během uplynulých let prošla rychlým vývojem, a díky dotacím z Evropské unie zde bylo dobudováno mnoho bezpečných úseků určených pouze pro bezmotorovou dopravu. „V loňském roce navrhl zařadit Evropský parlament síť EuroVelo do sítě transevropských dopravních koridorů TEN-T, takže se v následujících letech dají očekávat investice do cyklistické infrastruktury i dalších českých úseků tras EuroVelo,“ vysvětluje Daniel Mourek, viceprezident Evropské cyklistické federace.

Slavnostního otevření jihomoravského úseku EuroVelo 9 se ujme náměstek hejtmana Václav Božek, pod jehož záštitou se jízda koná. Jihomoravský kraj je totiž jedním z partnerů projektu Zažít kraj památek a vína na kole, který končí právě letos v květnu. „V jeho rámci jsme společně s partnery z kraje, Centrály cestovního ruchu jižní Moravy a Weinviertel Tourismus například vybudovali nové odpočívky pro cyklisty, vydali vícejazyčnou brožuru o EuroVelo 13 / Stezce železné opony a navrhli jsme vedení této přeshraniční trasy,“ říká Eva Kvapilová.

Peloton na svou pětidenní cestu vyráží hned po slavnostním otevření tras v sobotu 17. května a během jízdy na něj čekají i zastavení na téma biozemědělství a vinařství – to je totiž dalším letošním tématem cyklojízdy. Účastníky tak čekají zastávky u českých a rakouských vinařů, ochutnávky regionálních potravin na biozemědělských farmách, představení konceptu Slow Food brněnské restaurace La Bouchée v Otevřené zahradě Nadace Partnerství, prohlídka Bylinkové zahrady Tiree Chmelařové ve Valticích, několika ekofarem v ČR i Rakousku a zejména návštěva Dolnorakouské zemské výstavy Chléb a víno v Mikulově a Poysdorfu.

Více informací o Týdnu na kole: www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/tyden-na-kole-2013
Kontakt: Eva Kvapilová, eva.kvapilova@nadacepartnerstvi.cz, tel.515 903 121, 608 337 137

Program cyklojízdy
Máte zájem se s pelotonem setkat? Podívejte se do itineráře jízdy

Co jsou trasy EuroVelo?
  • projekt EuroVelo je celoevropská síť dálkových cyklistických tras
  • síť se skládá ze 14 panevropských tras, které spojují všechny evropské země
  • základem jsou již existující i zatím plánované regionální i celostátní trasy
  • odkazy www.eurovelo.com, www.eurovelo.cz, www.eurovelo.org
Co je to síť TEN-T?
Akce probíhá V rámci projektu Nadace Partnerství „Zažít kraj vína a památek na kole“, podpořeného z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika, 2007–2013

SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI AKCE:
Weinviertel Tourismus, FutureBase Weinviertel, Cyklistická stezka Brno-Vídeň, Centrála cestovního ruchu JM