Tisková zpráva 20. 3. 2012: Na kole k sousedům

LogoTZ
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu přeshraniční spolupráce „Cíl Evropská územní spolupráce“ Rakousko – Česká Republika 2007 – 2013

Tisková zpráva


V Mikulově dne 20. 3. 2012Název projektu: NA KOLE K SOUSEDŮM


V únoru letošního roku byla úspěšnou kolaudací dokončena zdařilá rekonstrukce téměř jedenáctikilometrového úseku cyklotrasy mezi městem Mikulovem a obcí Nový Přerov. Komunikace v minulosti sloužila jako signální komunikace pohraniční stráže, dnes je mimo jiné hojně využívána jako cyklostezka a je součástí např. mezinárodní cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň.

Projekt byl realizován dobrovolným svazkem obcí Mikulovsko a o jeho náročnosti svědčí i celková doba přípravy, která byla zahájena již v roce 2009.

Rekonstrukce postupně probíhala v katastrálních územích pěti příhraničních obcí – Mikulova, Březí, Dobrého Pole, Novosedel a Nového Přerova, které byly zároveň partnery projektu a společně se podílely na jeho přípravě a financování.

Celkové výdaje na rekonstrukci včetně doprovodných výdajů na projektovou přípravu, inženýrskou činnost, management a propagaci projektu se blíží 20 mil. Kč.

Zahraničním partnerem projektu je rakouská obec Wildendürnbach, v jejímž katastru byl rekonstruován 1,7 km dlouhý úsek cyklotrasy mezi Wildendürnbachem a Ottenthalem.

Propojením opravených úseků cyklotras vznikl nový cca 30 km dlouhý nenáročný okruh procházející příhraničním územím mezi hraničními přechody Mikulov-Ottenthal a Nový Přerov-Wildendürnbach.

Bližší informace k projektu naleznete v přiložené ppt prezentaci (např. mapa území, navazující turistické trasy, turistické cíle a atraktivity na trase).

Slavnostní otevření cyklotrasy s cyklovýletem je naplánováno na 21. dubna tohoto roku.

Tiskovou zprávu k otevření cyklostezky naleznete zde.
Doplňující prezentaci projektu naleznete zde.

Pro více informaci kontaktujte:
Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Marcela Effenbergerová, manažerka projektu,
tel.: + 420 519 444 571, +420 604 216 909