Tipy na výlety

Stezkou Srdcem jižní Moravy za perlami Blanenska a Vyškovka

Itinerář: Blansko - Skalní mlýn - Punkevní jeskyně - Pustý žleb - hotel Břoušek - Ostrov u Macochy - Balcarka - Vilémovice - Rudice - Jedovnice - Ruprechtov - Opatovická přehrada - Dědice – Vyškov
Délka trasy: 53,7 km
Charakteristika : Panoramatická tématická cyklotrasa spojující města Blansko a Vyškov napříč přes masívy Drahanské vrchoviny, nejkrásnější místa Moravského krasu a Vyškovska. Je vedena především po značených cyklotrasách a turistických stezkách a povahou terénu je určena i pro méně zdatné cyklisty. Po celé stezce je osazeno 11 informačních tabulích seznamující s nejvýznamnějšími turistickými zajímavostmi podél stezky. Stezka má i svůj internetový portál www.srdinko.cz a tištěného průvodce, kterého dostanete v každém informačním centru na stezce.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Strážnickými vinohrady – na oskoruše pod travičenskou rozhlednou

Itinerář: Strážnice – Petrov – Sudoměřice – Mlýnky – Žerotín – Radějov – Lučina – Pod Travičnou – Tvarožná Lhota – Strážnice
Délka trasy: 30 km
Charakteristika : Oskeruše, či oskoruše – místní druh jeřabin, možná už ne tak typický jako dříve, rozhodně však domácí v koutu Slovácka, kde lesnaté svahy Bílých Karpat ztrácejí svou výšku a noří se do roviny nivy řeky Moravy, nebo právě naopak se z těchto rovin zvedají, aby jako první zahájily dlouhé řetězce hor karpatského oblouku. Záleží, ze které strany do tohoto regionu vstoupíte. Strážnicko, ač se svým centrem rozložené přímo na březích Moravy, tvoří předěl mezi severem a jihem Slovácka i mezi jeho jihomoravskými rovinami a kopci na západě, a karpatským Horňáckem a Dolňáckem na východě. Cyklookruh Strážnickými vinohrady tak vede nejen kolem vinných sklípků, ale i dubovými lesy Karpat a na krátké vzdálenosti zde můžete vzhlížet vzhůru do kopců, stejně jako hledět z jejich výšin zpět do roviny. A pokud jste Strážnicko do teď neznali, dost možná si ho po tomto výletě zcela zamilujete.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Tišnovsko - nebeskou branou

Itinerář: Předklášteří – Tišnov – Březina – Vohančice – Deblín – Deblínský rybník – Chytálky – údolí Libochůvky – Dolní Loučky – Předklášteří – (Lomnička – Železné – rozhl. Klucanina – Tišnov – Předklášteří)
Délka trasy: 29,0 (alter. 37,8) km
Charakteristika : Cykloturistický okruh mikroregiony Porta a Deblínsko předvádí návštěvníkovi vše, co může atraktivita a členitost krajiny brány Vysočiny - Tišnovska - nabídnout: tichá údolí Libochůvky a Loučky, daleké rozhledy v výšin do širokého kraje, hluboké lesy v údolích pod nimi, historické památky kraje i možnost odpočinku. Trasa výletu obtáčí kopcovitou krajinu situovanou na jih od města Tišnova do starobylého Deblína a zpět, tedy z údolí řeky Svratky do údolí jejích pravobřežních přítoků, podél nichž se vrací k hlavní řece. Komu zbývá dost energie a sil může okruh doplnit i o severní předpolí Tišnova dokončením okruhu okolo hory Květnice a následnou návštěvou rozhledny na hoře Klucanina, odkud je možné celý opsaný okruh na závěr přehlédnout.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

To nejlepší z Malé Hané

Itinerář: Šebetov - Vanovice - Borotín - Velké Opatovice - Jevíčko - Jaroměřice - Úsobrno - Cetkovice - Šebetov
Délka trasy: 44 km
Charakteristika : Podíváme se do oblasti na severovýchodě České republiky, kde se v nížině severního výběžku Boskovické brázdy rozkládá Malá Haná. Je to svébytná část výrazné moravské etnografické oblasti Hané. Nalezneme zde spoustu zajímavostí z historie, ale i místa odpočinku a v malebné přírodě.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Údolím Bílého potoka

Itinerář: Veverská Bítýška - Javůrecké polesí - Javůrek - Šmelcovna - Chaloupky - Veverská Bítýška
Délka trasy: 21 km
Charakteristika : Trasa prochází z větší části Přírodním parkem Údolí Bílého potoka. Celé údolí je oblíbeným místem rekreace, zejména pro návštěvníky z nedalekého Brna a dalekého Nizozemska. Kromě nezapomenutelných pěších či cyklistických výletů nabízí nepoškozenou přírodu s mnoha vzácnými rostlinnými a živočišnými druhy.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Vinařský okruh Stará hora - stepní stezky, staré vinice a charvátské vesnice

Itinerář: Mikulov – Bavory – Perná – Dolní Dunajovice – Brod n. D. – Novosedly – Nový Přerov – Dobré Pole – Březí – Mikulov
Délka trasy: 37 km
Charakteristika : Cyklistický okruh „Stará hora“ obkružuje Dunajovické vrchy na západ od bradla Pavlovských vrchů a na jih od Novomlýnských nádrží, a protíná i jižní část Pálavy severně od Mikulova. Skýtá tak návštěvu všechny typických krajinných prvků této části jižní Moravy. Okruh vyznačený vlastním logem vede rovinnou nebo mírně kopcovitou viniční krajinou na pravém břehu Dyje po místních komunikacích, silnicích III. tř. a bývalých signálkách, v okolí Bavor také po polních cestách, často v souběhu s jinou cykloturistickou trasou nebo vinařskou stezkou.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Vranovskem na kole

Itinerář: Vranov nad Dyjí – Lančov – hrad Cornštejn – Bítov – hrad Bítov – Zblovice – Vysočany – Oslnovice – Korolupy – Uherčice – Vratěnín – Podhradí nad Dyjí – Starý Petřín – Nový Petřín – Podmyče – Vranov nad Dyjí
Délka trasy: 57,3 km
Charakteristika : Cyklistický okruh Vranovskem, vyplňující nejzápadnější cíp Jihomoravského kraje, je jedním z nejnovějších přírůstků do rodiny tematických okruhů podél mezinárodní cyklistické a pěší zelené stezky Greenway Praha-Vídeň. Ukrývá v sobě několik velkých turistických lákadel a zároveň cyklistických výzev. Pro potěšení ducha i všech smyslů trasa cyklisty provází krajem hradů, zámků a zajímavých zřícenin (Bítov, Vranov, Uherčice, Cornštejn a Frejštejn) kolem řeky Dyje a na ní zbudované Vranovské přehrady. Obě jako nitka náhrdelníku spojují všechny jeho korálky – okolní turistické cíle a zajímavosti.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Vyhnanecká

Itinerář: Brno - Modřice - Rajhrad - Syrovice - Bratčice - Němčičky - Malešovice - Cvrčovice - Pohořelice
Délka trasy: 35,5 km
Charakteristika : Projeďte se po Vyhnanecké trase a připomeňte si jeden z nejtragičtějších dozvuků druhé světové války. 30. května 1945, vyšel z Brna průvod více než dvaceti tisíc Němců, který později vstoupil do historie jako pochod smrti. Trasa kopíruje pochod vedoucí ze středu Brna do města Pohořelice.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Východní částí Národního parku Podyjí

Itinerář: Znojmo – údolí Gránického potoka – Hradiště – Králův stolec – Podmolí – Šobes – Havraníky – Sealsfieldův kámen – Popice – Konice – Kraví hora – Znojmo
Délka trasy: 35 km
Charakteristika : Okružní cyklotrasa východními partiemi Národního parku Podyjí reprezentovaného zde vedle hlubokého skalnatého kaňonu Dyje, před městem Znojmem částečně zatopeného Znojemskou přehradou, žulovou plošinou Českomoravské vrchoviny sklánějící se do rovin Dyjskosvrateckého úvalu a porostlou jedinečnou přírodní scenérií vřesovišť. Velmi členitý reliéf většiny trasy předznamenává její náročnost. Trasa tedy vedle toho, že zavede návštěvníka k atraktivním místům, opakovaně překovává hluboké zářezy údolí potoků a řeky Dyje, a má tak velká převýšení. Částečně terénní cesty a asfaltové silnice mají shodně prudká stoupání a klesání, navíc jsou zde zúžená místa a značně nerovné povrchy. U Havraníků a z Popic do Znojma trasa vede po terénních cestách a pěšinách, za to však jedinečnou vřesovištní krajinou. Z Havraníků do Popic je škoda nevyužít zajížďky na jedinečný vyhlídkový bod nad nejstrmější částí dyjského kaňonu Sealsfieldův kámen.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě

Z Boskovic na divoký západ

Itinerář: Boskovice - Vratíkov - Melkov - Doubrava - Boskovice
Délka trasy: 21 km
Charakteristika : Na výletě Boskovickem zažijeme spoustu zajímavých chvil, ať už je strávíme nasloucháním o dějinách zdejšího kraje a sledováním prostor historických staveb nebo protancujeme boty na pravém country bále a užijeme si atmosféru divokého západu protkané kaskadérskými kousky a humorem.
zobrazit detail  |  zobrazit na mapě