Stezkou Srdcem jižní Moravy za perlami Blanenska a Vyškovka

Průběh trasy:

Blansko - Skalní mlýn - Punkevní jeskyně - Pustý žleb - hotel Břoušek - Ostrov u Macochy - Balcarka - Vilémovice - Rudice - Jedovnice - Ruprechtov - Opatovická přehrada - Dědice – Vyškov

Charakteristika:

Panoramatická tématická cyklotrasa spojující města Blansko a Vyškov napříč přes masívy Drahanské vrchoviny, nejkrásnější místa Moravského krasu a Vyškovska. Je vedena především po značených cyklotrasách a turistických stezkách a povahou terénu je určena i pro méně zdatné cyklisty. Po celé stezce je osazeno 11 informačních tabulích seznamující s nejvýznamnějšími turistickými zajímavostmi podél stezky. Stezka má i svůj internetový portál www.srdinko.cz a tištěného průvodce, kterého dostanete v každém informačním centru na stezce.

Parametry trasy:

Délka trasy: 53,7 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Moravský kras a okolí

Popis:

Padesátikilometrovou trasa napříč přírodními klenoty Moravského krasu a Drahanské vrchoviny začínáme v Blansku přímo u turistické informační kanceláře Blanka, kde je umístěna první informační tabule stezky. Takovéto informační tabule budeme posléze nacházet u každého významnějšího místa na trase. Sama trasa pak užívá své vlastní značení logem „Srdínka“, který je symbolickým průvodcem. I když svým průběhem vede zpravidla po stávajících vyznačených cyklotrasách, ve dvou případech se pouští vlastní cestou, aby propojila jinak neproznačené úseky do jednoho celku.


Pokud se po víceméně moderním Blansku nebudeme rozhlížet, případně a jeho hlaví pamětihodnost v podobě zámku a dřevěného kostelíka z Podkarpatské Rusi známe, vyvede nás místní cyklotrasa 5117 na jih z centra města směrem na hlavní silnici z Blanska na Vyškov, která je zároveň vstupní trasou do Moravského krasu okolo hotelu Skalní mlýn, i když zpočátku musíme projet nevábnými komplexy blanenských železáren.


Za Skalním mlýnem na „soutoku“ Pustého a Suchého žlebu, dvou hlavních krasových údolí této části Moravského krasu se dáváme proti směru toku říčky Punkvy delším a členitějším Pustým žlebem. Odsud už silnice patří jen cyklistům a občas projedoucímu silničnímu vláčku vozícímu turisty k Punkevním jeskyním. Krasové údolí se prudce svírá a když mineme nejznámější Punkevní jeskyně s přístavištěm podzemní plavby a stanicí lanovky k propasti Macocha, zmizí nám z očí nejen davy turistů, ale i podzemní řeka. Dlouhé a úzké, mnohokrát křivolace se kroutící zalesněné údolí Pustého žlebu, v jehož stráních se nachází desítky jeskyní, představuje království pravého krasového ráje, které se nakonec náhle rozevírá do luk na svém severním konci na dohled od bílých skal Sloupsko-šošůvských jeskyní, charakteristické osamělé skály Hřebenáče a poutního místa Sloup.


Naše cesta se prudce lomí a vydáváme se vzhůru krasovou krajinou do trochu opomíjeného Ostrova u Macochy, který nejen že leží na dohled od známé propasti, ale další se skrývá hned pod samotnou vesnicí ve sklaním masívu, na kterém stojí. Dominantou vesnice je větrný mlýn a hluboké údolí, kam se z návsi spustíme, je horním koncem Suchého žlebu děravého jako ementál portály jeskyní, z nichž nejznámější veřejnosti přístupná Balcarka bývá označována za nejkrásnější v krasu. Ostatně naše trasa vede okolo vstupu do ní a není problém se o její kráse na vlastní oči přesvědčit.


Za Balcarkou se vyhoupneme po silnici do Vilémovic, rodné vsi nejedné z významných postav krasu. V podkroví obecního úřadu se krčí zapomenuté speleologické muzeum představující o víkendech náročnou a krásnou objevitelskou práci „nadšenců pod zemí“. Ve Vilémovicích opouštíme poprvé asfaltový povrch a v trase červené turistické značky si zkrátíme cestu přes krasovou plošinu Harbechy do Rudic. Zdaleka viditelný větrný mlýn je opět další drobnou, tentokrát mineralogickou, expozicí, která už „přetekla“ rámec své výstavní plochy a změnila nedaleké okolí v geopark, který ukazuje pestrou paletu geologické stavby kraje. Největší zdejší unikát – Rudické propadání – je lepší navštívit pěšky, a do jeho útrob je možné se spustit jen s průvodcem na objednání a za tučný finanční obnos.

  

Rudicemi končí naše toulky Moravským krasem,protože sousední Jedovnice už na okraji leží v lesnaté části k jihovýchodu ukloněné Drahanské vrchoviny. Ráj rybolovu i relaxace skýtá rybník Olšovec, který míjíme po pravém břehu asfaltovými cestami, zatímco zadní Budkovan je spíše přírodním rájem ptactva a obojživelníků. Za rybníky opustíme údolí a po krásných lesních cestách překonáváme nejvyšší body naší trasy, která se od této chvíle kloní směrem k Vyškovu. V lesích vystřídá Srdínkovo značení 2 jiné cyklotrasy, takže pozor, aby vás nesvedla trasa č. 5080 do jiného směru, než chcete. Kdo nezabloudí, vynoří se z lesního komplexu u Ruprechtova, kterému – jak jinak – opět dominuje kamenná stavba větrného mlýna.

  
Průjezd vesnicí je jen drobnou přetržkou v další cestě hlubokými drahanskými lesy, protože se naše trasa polní a lesní cestou ihned zanořuje do lesů nad údolím Malé Hané zatopené vodami Opatovické přehrady. Kateřinské údolí, kterým se spouštíme z náhorních partií může být za nepříznivého počasí a blátivého terénu obtížně sjízdné. Na konci Kateřinského údolí opustíme potok ústící nedaleko do vod Opatovické přehrady, překonáme náročné, ale krátké stoupání, na jehož vrcholu po levé straně najdete tabuli U Ježkovic.


S občasnými výhledy míjíme s odstupem po pravém břehu vodní plochu Opatovické přehrady vyplňující úzké a křivolaké lesní údolí. Protože slouží za zdroj pitné vody Vyškovska, musí nám postačit její romantický vzhled a vodní osvěžení si ponecháme až na vyškovský aquapark. Lesní cesta nad přehradou ukončí sjezd po silničce od hráze do údolí Malé Hané, odkud už pokračujeme opět po silnicích do civilizace vyškovské aglomerace. Nejprve vesnickými Dědicemi, abychom odtud po nové cyklostezce zakončili náš výlet Srdcem jižní Moravy přímo v centru Vyškova s jeho památkami a atrakcemi. Poslední informační tabule Stezky „Vyškov – Aquapark“ se nachází nedaleko za podjezdem pod železnicí u plotu u parkoviště před Aquaparkem Vyškov.
 
Doporučujeme navštívit:
Blansko: zámek – Muzeum Moravského krasu, dřevěný kostelík církve Československé husitské
Kateřinská jeskyně
Punkevní jeskyně: lanovka k hornímu můstku propasti Macocha
Sloupsko-šošůvské jeskyně
Sloup: poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné
Jeskyně Balcarka
Vilémovice: speleologické muzeum
Rudice: větrný mlýn s mineralogickou expozicí, geopark
Jedovnice: koupání v rybníku Olšovci
Ruprechtov: větrný mlýn, vesnický dům s doškovou střechou
Vyškov: zámekMuzeum Vyškovska, ZOOpark a dinopark, aquapark, expozice nadace letecké historické společnosti (letiště), bývalá synagóga