Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury pro nemotorovou dopravu na česko-rakouské hranici

Obsah projektu: JihomoravskyKraj

Hlavní cíl projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v oblasti cykloturistiky a turistiky vedoucí ke zlepšení dostupnosti příhraničních oblastí, udržitelného rozvoje území, ke koordinaci a vytvoření příhraničních turistických produktů. Dále k budování drobné infrastruktury, marketingu a propagaci s cílem zvýšení ekonomického významu turizmu v příhraničním regionu a návštěvnosti při maximálním využití regionálních zvláštností.
Realizační tým složený ze zaměstnanců KrÚ JMK bude ve spolupráci s partnery projektu a při využití služeb externích subjektů realizovat následující aktivity:
  • Realizace povalového chodníku pro zlepšení dostupnosti cyklisty a pěší od protipovodňových hrází Moravy a Dyje po Soutok v délce cca 900 m
  • Osazení historického pískovcového obelisku
  • Osazení šesti Informační tabulí podél povalového chodníku
  • Společná propagační brožura k oblasti Soutoku

Partner projektu:

Weinviertel Tourismus GmbH

Zdroje financování a předpokládané náklady:

Předpokládaný celkový rozpočet činí 5 300 000,- Kč; cca 208 tis. €; 1 Kč = 25,5€, Jihomoravský kraj se bude podílet na projektu 10 % (530 000,- Kč), ERFD 85 %, 10% SR
Doba realizace: do 31. 10. 2014