Rok 2016 - podprogram cestování dostupné všem

Rozhodnutím ministryně č. 136/2015 ze dne 30. října 2015 byly schváleny Zásady pro žadatele podprogramu 117D713 CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM pro rok 2016 dotačního programu Národní program podpory cestovního ruchu a byla schválena 1. výzva k předkládání žádostí o dotace pro rok 2016.

Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst) pro projekty z oblasti cestovního ruchu. Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je poskytována v režimu de minimis.
 
Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 15. ledna 2016, 16:00 hod.

Cílem podprogramu je růst podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího cestovního ruchu. Podpora tvorby nových produktů, aktivní začlenění cílových skupin, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu a zpřístupnění atraktivit.

Podporováno: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Více informací naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Programy-Dotace/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-(2010-201/Rok-2016-Podprogram-Cestovani-dostupne-vsem.aspx