Rakoveckým údolím

Průběh trasy:

Jedovnice - Bukovina - Olšany - Pístovice - Račice - Jedovnice

Charakteristika:

Dostaneme se do těsné blízkosti cenných lokalit Přírodního parku Rakovec a Přírodního parku Říčky. Tato oblast ve středověku přitahovala poustevníky a v současné době láká především turisty, houbaře, cyklisty a v zimě i běžkaře.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 41 km
Vhodný typ kola: Krosové

Popis:

Dostaneme se do těsné blízkosti cenných lokalit Přírodního parku Rakovec a Přírodního parku Říčky. Tato oblast ve středověku přitahovala poustevníky a v současné době láká především turisty, houbaře, cyklisty a v zimě i běžkaře.
Vyjíždíme z obce Jedovnice. První písemné zprávy pocházejí z r. 1269. Nynější kostel, zasvěcený sv. Petru a Pavlu a byl postaven v letech 1783–1785. Pro odpočinek a rekreaci je v obci vyhledávaným místem rybník Olšovec. V jeho okolí vyrostla řada chat a táborů a počty návštěvníků zvláště za hezkých letních měsíců stále vzrůstají.
Z Jedovnice jedeme po cyklotrase č. 507 do obce Bukovinka. Stará zástavba se v obci snoubí s novější a domy nové zástavby se pomalu rozšiřují do okolních polních tratí. V obci je pěkný kostel a dvě celoročně otevřené hospody, kde vaří i teplá jídla.
Jedeme stále po cyklotrase č. 507 a na rozcestí U Tří javorů odbočíme vlevo na cyklotrasu č. 5072, která nás zavede do Olšan. Obec je vklíněna do hradby rozsáhlých lesů olšanského katastru a je odedávna vyhledávána pro své skvělé rekreační možnosti. U severozápadního okraje obce je na toku Habrovanského potoka je vybudován nevelký rybník sloužící jako přírodní koupaliště.
Při silnici k Habrovanům leží známá farma Bolka Polívky s hotelem a restauracemi U Klauna a U Krále. Je zde krásný výhled na okolní krajinu. Od farmy se vydáme zpět po cyklotrase č. 5072 k rozcestí U Tří javorů, tam cyklotrasa odbočí doprava a po chvíli nás navede opět doprava na obec Račice- Pístovice, která byla sloučena ze dvou obcí v r. 1960. Obcím dominuje Račický zámek stojící na kopci nad vesnicí Račice. Obec je rekreačním a odpočinkovým místem okolo Pístovické riviéry.
Cyklotrasa dál vede přírodním parkem Rakovecké údolí, které je jedním z nejkrásnějších údolí Drahanské vrchoviny. Údolí je tvořeno horní pramennou oblastí potoka Rakovce, kaňonovitým údolím na středním toku Rakovce až po hranu náhorní plošiny a přirozeně sousedícím územím na rozvodnici, v povodí Křtinského potoka po rybník Budkovan u obce Jedovnice. U tamních mokřadů je k vidění mnoho vzácných rostlin jako prstnatec májový, bradáček vejčitý, či violka bahenní aj. I fauna v Rakoveckém údolí je fascinující. V potoce jsou mlži, mloci a raci. Ve vodách se prohání pstruh obecný či vranka obecná a ve vzduchu lze zahlédnout ledňáčka, skorce vodního nebo čápa. V části Rakoveckého údolí byla instalována naučná stezka s deseti panely, které informují o historii území, geologických podmínkách, flóře a fauně.
Na rozcestí cyklotras odbočíme na cyklotrasu č. 507 a projedeme Rakoveckým údolím zpět do Jedovnice.