Publikace zabývající se cyklistickou dopravou a cykloturistikou

Cyklistická infrastruktura a její specifické aspekty

Metodika Ministerstva dopravy, která má sloužit především projektantům, úředníků a komunálním politikům či aktivním občanům, kteří se snaží tyto skupiny ovlivňovat.

Jako nadstavba všech technických předpisů pomáhá při návrhu infrastruktury pro cyklisty s výběrem nejvhodnějíšího opatření.

Ke stažení na cyklostrategie.cz.

Koncepce liniových koridorů a vytváření propojené sítě míst v urbanizovaných aglomeracích a ve volné krajině

Metodika se zabývá budováním cyklistických koridorů v návaznosti na tři fenomény: neprovozované dráhy, vodní toky, polní a lesní cesty.

Ke stažení na cyklostrategie.cz.

Cyklistická doprovodná infrastruktura

Metodika Ministerstva dopravy, zabývající se parkováním jízdních kol (od prostých stojanů přes uzamykatelné boxy, kolárny a úschovny až po parkovací domy) včetně systému Bike & Ride, který zefektivňuje propojení cyklistické dopravy s veřejnou hromadnou dopravou.

Ke stažení na cyklostrategie.cz.

Cykloturistika: současný stav a perspektivy v České republice

Kniha Cykloturistika je první vydanou knihou Nakladatelství CzechTourism, která bude součástí celé knižní edice. Nakladatelství se chystá v budoucnu vydat celou edici, jejíž jednotlivé tituly by pokrývaly aktuální témata v oboru cestovního ruchu. Cykloturistika je první ucelenou studií zaměřenou na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Obsahuje nejen základní terminologii a definice, ale představuje i hlavní produkty v oblasti cykloturistiky a seznamuje s novými projekty. Hlavním posláním dokumentu je sloužit studentům a odborné veřejnosti a přispět k rozvoji cykloturistiky jako významné formy cestovního ruchu v ČR. Vedoucí autorského kolektivu publikace je dlouholetým a uznávaným odborníkem na problematiku cykloturistiky. Publikace je tak kvalitním učebním textem, klade si za cil iniciovat diskusi a podněcuje k dalšímu zpracování tohoto zajímavého tématu.

Knihu si lze objednat na http://vyzkumy.czechtourism.cz/index.php?p=knihy.

Metodika pro hodnocení cyklisticky problémových lokalit

Metodika sloužící především jako nástroj pro identifikaci překážek, jejichž zmírnění nebo odstranění by vedlo k nejvýraznějšímu nárůstu cyklistické dopravy v regionu. Je určena všem zájemcům o modelování cyklistické dopravy, nabízí také postup k vytvoření realistického numerického modelu cyklistické dopravy.

Ke stažení na NaKole.cz.

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury ČR

Metodika pro vybudování databáze cyklistické infrastruktury.

Ke stažení na NaKole.cz.

Financování cyklistické infrastruktury pomocí zdrojů z fondů EU

Diplomová práce Pavly Vohnické z Fakulty dopravní ČVUT.

První část obsahuje komplexní analýzu postavení cyklistické dopravy v dopravní infrastruktuře České republiky a jejího rozvoje v domácích podmínkách včetně zmapování jednotlivých druhů cyklistické infrastruktury.

Druhá část diplomové práce shrnuje možnosti financování projektů týkajících se cyklistiky jak z národních, tak mezinárodních zdrojů.

Práce obsahuje i příklady projektů, které se týkaly jednotlivých možností financování. Cílem diplomové práce je ucelený souhrn všech možností financování včetně rad a návodů pro žadatele při žádostech o dotace z mezinárodních zdrojů a poukázání na možné problémy při žádostech o dotace z těchto zdrojů.

Ke stažení na NaKole.cz.

Cyklistika pro města

Brožura Ministerstrva životního prostředí, která ukazuje prospěšnost cyklistické dopravy pro města, možné cesty a dobré příklady evropských měst.

Ke stažení na NaKole.cz.

Praha cyklistická - návod k použití města

Informace o jednotlivých prvcích cyklistické infrastruktury, pohybu k provozu a přepravě kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy.

Některé informace mají obecnou platnost, některé jsou vztaženy k lokálním podmínkám.

Ve formě informačních panelů nebo brožury.

Ke stažení na portálu hl. města Prahy.

Brno – městem na kole

Brněnská obdoba Prahy cyklistické.

Ke stažení zde.