První ucelená studie problematiky cykloturistiky v ČR

Právě vyšla 1. kniha Nakladatelství CzechTourism k tematice „Cykloturistika“

Kniha Cykloturistika je první vydanou knihou Nakladatelství CzechTourism, která bude součástí celé knižní edice. Nakladatelství se chystá v budoucnu vydat celou edici, jejíž jednotlivé tituly by pokrývaly aktuální témata v oboru cestovního ruchu. Cykloturistika je první ucelenou studií zaměřenou na komplexní zhodnocení problematiky cykloturistiky v České republice. Obsahuje nejen základní terminologii a definice, ale představuje i hlavní produkty v oblasti cykloturistiky a seznamuje s novými projekty. Hlavním posláním dokumentu je sloužit studentům a odborné veřejnosti a přispět k rozvoji cykloturistiky jako významné formy cestovního ruchu v ČR. Vedoucí autorského kolektivu publikace je dlouholetým a uznávaným odborníkem na problematiku cykloturistiky. Publikace je tak kvalitním učebním textem, klade si za cil iniciovat diskusi a podněcuje k dalšímu zpracování tohoto zajímavého tématu.

Knihu si lze objednat na http://vyzkumy.czechtourism.cz/index.php?p=knihy