Projekty

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 01/2016 - 11/2016

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 01/2016 - 11/2016
V období 01/2016 - 11/2016 pokračoval Jihomoravský kraj v monitoringu návštěvnosti vybraných cyklostezek na svém území. Výsledky za dané období můžete nalézt v přiložené zprávě.

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 10/2014 - 11/2015

Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 10/2014 - 11/2015
V období 10/2014 - 11/2015 pokračoval Jihomoravský kraj v monitoringu návštěvnosti vybraných cyklostezek na svém území. Výsledky za dané období můžete nalézt v přiložené zprávě.

Cyklokonference realizovaná v rámci projektu „Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky“

Cyklokonference realizovaná v rámci projektu „Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky“
Cyklokonference se uskutečnila  ve dnech 28.-29.května 2015 v hotelu Junior Bzenec a byla určena pro zástupce municipalit, odbornou veřejnost a zainteresované subjekty.
Celá aktivita je součástí projektu Jihomoravského kraje a Trenčianskeho samosprávného kraja, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů regionu Bílé Karpaty v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky

Spolupráce Jihomoravského kraje a Trenčianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky
Cílem projektu je zvýšení atraktivity příhraničního území JMK a TSK v oblasti cykloturistiky, propagace a prezentace cykloturistiky tuzemské i zahraniční veřejnosti,  posílení spolupráce mezi samosprávami v oblasti cykloturistiky a také spolupráce při výměně informací a zkušeností.

Předpokládaná doba realizace projektu je od 19.1.2015 do 31.5. 2015.

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu
Cykloturistika je jak na jižní Moravě, tak v regionu Weinviertel důležitým segmentem turistiky s významným ekomonickým přínosem. V Dolním Rakousku se již v minulosti uskutečnily podrobné průzkumy a výpočty ekonomického přínosu cykloturistiky a přeneseně i přínosu budování cyklistických stezek. Metodiky pro hodnocení přínosu cykloturistiky používané v Rakousku a Německu mohou být velmi dobře použitelné i v podmínkách Jihomoravského kraje, potažmo pro ostatní kraje ČR. 

Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury pro nemotorovou dopravu na česko-rakouské hranici

Soutok Moravy a Dyje pro turisty – vybudování infrastruktury pro nemotorovou dopravu na česko-rakouské hranici
Hlavní cíl projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v oblasti cykloturistiky a turistiky vedoucí ke zlepšení dostupnosti příhraničních oblastí, udržitelného rozvoje území, ke koordinaci a vytvoření příhraničních turistických produktů. Dále k budování drobné infrastruktury, marketingu a propagaci s cílem zvýšení ekonomického významu turizmu v příhraničním regionu a návštěvnosti při maximálním využití regionálních zvláštností.

Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - zpráva za rok 2012

Sčítání probíhá v rámci projektu  „Zažít kraj vína a památek na kole“ - Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Cílem sčítání je získat základní přehled o využívání cyklostezek na území kraje. Zpráva za rok 2012 podává přehled z monitorovacích zařízení Eco-counter (JMK00004 až JMK00008) za období srpen 2011 až listopad 2012.

Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - sčítače JMK00004 až JMK00008

Sčítání probíhá v rámci projektu  „Zažít kraj vína a památek na kole“ v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013. Cílem sčítání je získat základní přehled o využívání cyklostezek na území kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj přikoupil ke stávajícícm třem sčítačům (JMK00001 až JMK00003) celkem pět nových  monitorovacích zařízení Eco-counter (JMK00004 až JMK00008) typu Pyro Box Compact, jejichž výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality.

Sčítání uživatelů cyklostezek na území Jihomoravského kraje - sčítače JMK00001 až JMK00003

Sčítání probíhá v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje. Cílem sčítání je získat základní přehled o využívání cyklostezek na území celého kraje. Za tímto účelem Jihomoravský kraj nakoupil celkem tři monitorovací zařízení Eco-counter typu Pyro Box Compact, jejichž výhodou je přesnost sčítání, dlouhá životnost a možnost snadného přemístění do jiné lokality.