Projekt „EURO VELO 13 Cyklostezka "Železná opona" – Jihomoravský kraj“

EUzahlavi
Projekt je realizován z Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji Operačního programu
„Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007–2013“


EuroVelo13

Informace o projektu:

Předmět projektu:

vyhotovení projektu technického řešení linie trasy podél státní hranice mezi Jihomoravským krajem a přilehlým rakouským územím, tak aby trasa využívala již realizovaných stávajících cyklotras, cest, které budou bezpečné a bez hrozby kolizí pro cyklisty s automobilovou dopravou s vyčíslením nutných nákladů na úpravy povrchů a doprovodnou infrastrukturou, a to ve spolupráci s rakouským partnerem.

Doba realizace:

18 měsíců (1. 2. 2012 – 31. 7. 2013)

Cílová skupina:

evropská cyklistická veřejnost bez ohledu na věk, pohlaví či národní příslušnost.

Partner projektu:

Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstrasse 7, 2170, Poysdorf, Österreich.

Aktivity projektu:

  • upřesnění a odsouhlasení konečného vedení linie trasy EuroVelo 13 na území Jihomoravského kraje ve vztahu k projednanému vedení na rakouské straně
  • prověření vlastnických vztahů k vytipovaným komunikacím a získání souhlasu vlastníků a správních orgánů k jejich využití pro EuroVelo 13
  • vypracování technického projektu vyznačení EuroVelo 13 v souladu s platnými právními normami
  • návrh jednotného informačního systému a doplňkové infrastruktury (odpočívadla, informační tabule odpadkové koše apod.)
  • stanovení rozpočtu pro realizaci a vyznačení v terénu
  • stanovení harmonogramu realizace
  • vytipování tzv. technického koridoru trasy s možnostmi cykloservisu, občerstvení a přenocování
  • společný seminář k projektu, 1 ks
  • společný příhraniční propagační leták, 3 000 ks
  • banner EV na území JMK
Další informace naleznate v přiloženém dokumentu nebo v článku o vydané brožuře k EuroVelo 13.

Brozura