Přírodním parkem Říčky

Průběh trasy:

Luleč–Pístovice–Kalečník–Malá Říčka–Hádek–Hostěnice–Mokrá–údolí Říčky–Hády–Velká Klajdovka/ Těsnohlídkovo údolí–Bílovice nad Svitavou–Brno-Obřany

Charakteristika:

Hluboké lesy jižních partií Drahanské vrchoviny jsou prameništěm potoka Říčky, který vymodeloval nejjižnější partie Moravského krasu. Skrývají romantickou krásu neporušené přírody a ohromný objem čistého vzduchu v sousedství velké metropole. Asfaltové cesty protínající komplex skýtají pro cyklisty ideální síť na průjezd tímto územím. I přes jeho relativní členitost činí celý přírodní park snadno dostupným. Na cestě samozřejmě nemineme ani „středobod“ zdejších cest, legendární rozcestí 9 cest na Kalečníku. Tak se hlavně neztraťte!

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Rodina s dětmi
Délka trasy: 43 km
Vhodný typ kola: Krosové

Popis:

Hluboké lesy jižních partií Drahanské vrchoviny jsou prameništěm potoka Říčky, který vymodeloval nejjižnější partie Moravského krasu. Skrývají romantickou krásu neporušené přírody a ohromný objem čistého vzduchu v sousedství velké metropole. Asfaltové cesty protínající komplex skýtají pro cyklisty ideální síť na průjezd tímto územím. I přes jeho relativní členitost činí celý přírodní park snadno dostupným. Na cestě samozřejmě nemineme ani „středobod“ zdejších cest, legendární rozcestí 9 cest na Kalečníku. Tak se hlavně neztraťte!

Luleč Kostel sv. Martina na místě někdejšího hradiště. Barokní kostel sv. Isidora v obci z 18. st. Zatopený lom v horní části obce slouží jako koupaliště.
Pístovický rybník s upravenými břehy nabízí atraktivní koupání.
Přírodní park Říčky Zahrnuje komplex hlubokých lesů a nivních luk kolem meandrujícího toku Říčky s tůněmi a mokřady.
Kalečník Proslulé rozcestí 9 cest uprostřed lesů nad prameny Říčky.
Hostěnice 500 m od obce mizí Hostěnický potok do spodních pater Ochozské jeskyně.
Horní mlýn Údolí Říčky mezi Horním mlýnem a Hádkem bohaté na krasové jevy: jeskyně Pekárna, Ochozská jeskyně, ponory, vyvěračky a estavella (ponor, který za povodně slouží jako vyvěračka). Celým údolím prochází naučná stezka s informačními tabulemi.
Muchova bouda Tradiční výletní cíl v údolí Říčky s občerstvením a koupáním.
Hády Nejjižnější výběžek Mor. krasu, částečně poničený těžbou, chrání stepní květenu v NPR Hádecká planinka. Na blízké Velké Klajdovce vynikající rozhledové místo nad Brnem včetně osazené orientační desky.
Těsnohlídkovo údolí Boční údolí ústící do hlavního údolí řeky Svitavy, pojmenované po spisovateli Rudolfu Těsnohlídkovi, autorovi známé knihy O lišce Bystroušce, jejíž děj se zde odehrává.
Bílovice n. Svit. Představují oblíbené turistické letovisko a východisko do „kraje lišky Bystroušky“, literárně podchyceného v příběhu R. Těsnohlídka a v díle bří Mrštíků.