Přírodní památka Pekárna

GPS: N 49° 12′ 40″ E 16° 30′ 56″
Kontaktní osoba: Turistické informační centrum Brno
E-mail: info@ticbrno.cz
Web: http://www.rezekvitek.cz/?idc=114
Otevírací doba: Přírodní památka je volně přístupná, je ale nutné držet se značných cest.

Popis:

Přírodní památku s názvem Pekárna najdeme na území města Brna, městské části Žebětín. Nachází se na kopcích nad potokem Vrbovec, na dvou vysokých ostrozích. Pod Pekárnou najdeme Vrbovický mlýn s restaurací, kde je možné se občerstvit. Celková rozloha přírodní památky dosahuje takřka 60 hektarů.

Hlavním předmětem ochrany je dubohabrový les s bylinným podrostem a celá řada živočišných druhů. Les je v oblasti Pekárny ponechán přirozenému vývoji, není do něj zasahováno.

Je zároveň protkán řadou cest a stezek, takže poskytuje i prostor pro procházky a relaxaci. Oblastí neprochází žádná turistická stezka, ale jsou zde vyznačeny lokální cesty (vstup mimo ně není dovolen).