Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2016


Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační program na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016

Cíl / účel programu: Cílem Programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách. Dalším cílem je zajištění podpory úpravy běžeckých lyžařských tratí.

Lhůta pro podávání žádostí je vyhlášena
do 29.2.2016 do 17.00 hod


Program je určen pro následující subjekty:
  • obec/ městys/ město, mikroregiony a jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje,
Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků
  • na podporu bezpečné sjízdnosti stávajících komunikací, průběžné udržování čistoty povrchu a okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu,
  • na podporu značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí, určených zejména pro provozování lyžařských běžeckých sportů v zimním období,
  • na úpravu cyklistických komunikací,
  • na úpravu běžeckých lyžařských tratí.
Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2.000.000,- Kč
Informace o pravidlech a další dokumenty naleznete na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.