Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2016


Na dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje byl zveřejněn dotační program rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v roce 2016.

Cíl / účel programu: Cílem Programu je podporovat zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jednu ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj cykloturistiky jako součást budování systému bezpečných mezinárodních a krajských cyklostezek a cyklotras na území Jihomoravského kraje.  Podpora rozvoje cykloturistiky je chápána jako součást péče o zdraví, zdroj zábavy, rozvoj rekreace a cestovního ruchu.

Lhůta pro podávání žádostí je vyhlášena
do 5.8.2016 14.00 hod


Program je určen pro následující subjekty:
  • obec/ městys/ město, mikroregiony a jiné právnické osoby se sídlem na území Jihomoravského kraje,
Z Programu budou poskytovány dotace do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci těchto projektů investičního a neinvestičního charakteru:
  • Výstavba, rekonstrukce, opravy cyklostezek a související doplňková infrastruktura (čl. 3.1. Pravidel Dotačního programu)
  • Značení cyklotras a cyklostezek (čl. 3.2. Pravidel Dotačního programu)
  • Projektová dokumentace (za podmínky, že na jejím základě bude zrealizován projekt dle čl. 3.1. nebo čl. 3.2. Pravidel Programu. Na zpracování samostatné projektové dokumentace nebude dotace z Programu poskytnuta).

Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 13.000.000,- Kč
Informace o pravidlech a další dokumenty naleznete na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.