Po stopách císaře Napoleona

Průběh trasy:

Šlapanice - Ponětovice - Kobylnice - Sokolnice - Telnice - Žatčany - Sokolnice - Mohyla míru - Prace - Blažovice - Tvarožná - Santon - Žuráň - Šlapanice

Charakteristika:

Pojeďte se s námi podívat na známé i méně známé památky bitvy Tří císařů u Slavkova, v níž Napoleon uštědřil porážku rakouskému císaři Františku I. a ruskému caru Alexandrovi I. Průvodcem na cestě vám budou památky spojené s bitvou, přátelští obyvatelé regionu i legenda o stále neobjeveném ruském pokladu.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 36,8 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Brno a okolí

Popis:

Dne 2.12. 1805  bojovaly mezi Brnem a Slavkovem desítky tisíc francouzských vojáků vedených Napoleonem proti spojenecké armádě rusko-rakouské pod velením císařů Alexandra I.  a Františka I. Napoleon v krvavém střetnutí uštědřil spojencům katastrofální porážku a vynutil si nové územní uspořádání Evropy. Bitva významně zasáhla do života zdejších obyvatel a její konání dodnes připomínají nejen desítky pomníčků, ale i živé vzpomínkové akce a nápadně častá francouzská příjmení. Doporučujeme před výletem přečtení více informací o bitvě, např. na stránkách projektu Austerlitz. Okruh císaře Napoleona vede silnicemi i polními cestami a r. 2010 byl zčásti vyznačen dopravním značením se symbolem "N".
  

Na trasu vyjedete ve Šlapanicích, kam se dopravíte buď vlakem nebo trolejbusem z centra Brna. Okruh lze začít ale také na nádraží Sokolnice-Telnice nebo na železniční zastávce Ponětovice. Na šlapanickém Masarykově náměstí uvidíte budovu muzea, dříve tzv. scholasterii. Při bitvě zde operoval štáb francouzského maršála Soulta. V nice muzea je socha sv. Floriána z 18. stol. a vedle pískovcová reliéfní deska s datem 1613. V kostele Nanebevzetí P. Marie v době bitvy Francouzi internovali spojenecké zajatce. Zajímavě na náměstí působí nová kašna Spirála života.


Ze Šlapanic pojedete do Ponětovic po cestě podél potoka Říčka. V Kobylnicích na křižovatce místní nadšenci instalovali tabule s textem o situaci v době slavkovské bitvy. Na návsi si všimněte kaple z r. 1821. Silnice nás zavede podél rozsáhlé bažantnice a obory do Sokolnic, kde se nachází zámek (dnes domov důchodců) a sýpka, obranný objekt Francouzů. O zámek se za bitvy tvrdě bojovalo. V sýpce byli umístěni spojenečtí zajatci. V ulici Pod Stráží najdete mimořádně zajímavý smírčí kříž nad místem údajného hromadného hrobu z doby slavkovské bitvy. Prohlídku obce můžete zakončit odpočinkem u působivého rybníčku na návsi.

   
Mezi Sokolnicemi a Telnicí jedeme po polní cestě, za mokra obtížně sjízdné. V Telnici vás zaujme původně románský kostel sv. Jana Křtitele, památník I. světové války a informační tabule s popisem bojů r. 1805 u obce. Vedle stojí malý dřevěný památník. Mezi Telnicí a Žatčany opět jedete po polní cestě. Dojedete k dalšímu památnému místu na okraji Žatčan. Silnice vede po nápadné hrázi, neboť v době bitvy se tu nacházely dva rybníky. Tisíce zoufalých spojenců se zde ocitlo v kleštích Francouzů a prchalo po hrázi, dokonce i po zamrzlých rybnících. Na bitvu upozorní i zazděné dělové koule ve štítu budovy bývalého mlýna na hrázi. V Žatčanech si ještě všimněte kostela Nejsv. Trojice a kaple sv. Máří Magdaleny. Trasa okruhu se otáčí na sever, takže dojedete k nádraží Sokolnice-Telnice.


Pokračujete na návrší Pracký kopec s Mohylou míru. Zde byla bitva po poměrně rychlém průběhu dobytím kopce Francouzi rozhodnuta.  V letech 1910-12 zde byl podle návrhu J. Fanty postaven první mírový památník v Evropě a od r. 1925 otevřeno muzeum, dnes s působivou multimediální expozicí.

   
Ve vesnici Prace můžete vystoupat po schodech ke kostelu sv. Kříže, jehož věž sloužila v bitvě jako pozorovatelna Rusů. U rybníčku nad obcí naleznete kříž z r. 1805 označující hrob padlých vojáků. Z Prace do Blažovic pojedete po polní cestě, která je za mokra špatně sjízdná. V Blažovicích vás na konci vsi upoutá stará kovárna (č.p. 41), kde si Francouzi  nechali okovávat koně, a naproti v postranní uličce naleznete na zemi dělové koule. Kovárna není přístupná veřejnosti. Pokračujete po silnici do Tvarožné, kde vás na návsi zaujme kopie děla a kde lze doporučit odbočku kolem Kosmákova kříže (údajný hrob vojáků) na vyvýšeninu Santon. Zde se za bitvy důsledně opevnila část Francouzů a Rusové kopec marně dobývali. Vynikající rozhledový vrchol je dostupný pouze pěšky.

   

Za Tvarožnou vás polní cesta a pak silnice dovedou ke staré silnici Brno - Olomouc, kde doporučujeme odbočit na Žuráň. Toto návrší, jehož část je dodnes výsostným francouzským územím v ČR, v době bitvy sloužilo Napoleonovi jako pozorovatelna. Zde vydal v ranních hodinách 2.12. 1805 rozkaz k útoku na Pracký kopec. Cestu zakončíte opět ve Šlapanicích, kde si ještě mj. všimnete budovy gymnázia, bývalého zámku, kde byl v době bitvy umístěn francouzský lazaret.

  

Pokud jste během výletu nenarazili na bedničky s legendárním ruským zlatým pokladem, nezoufejte a vydejte se do míst Slavkovského bojiště zase někdy příště. Třeba budete mít štěstí...

  

Doporučujeme navštívit:  

Šlapanice: muzeum
Sokolnice: zámek, sýpka a smírčí kříž v ul. Pod Stráží
Žatčany: hráz bývalých rybníků
Mohyla míru: expozice bitvy Tří císařů
Blažovice: kovárna
Santon: výhled a památné místo
Žuráň: výhled a památné místo