Po Moravské vinné stezce Znojemskem - za historií psanou vínem

Průběh trasy:

Znojmo – Havraníky – Šatov – Chvalovice - Vrbovec – Slup – Jaroslavice – Hrádek – Dyjákovice – Hevlín - Jevišovka

Charakteristika:

Moravská vinná stezka spojuje starobylé Znojmo se slováckou metropolí Uherským Hradištěm a nabízí putování regionem, který zdobí víno, bohatá historie a živé tradice. Na její trase leží 70 vinařských obcí, desítka chráněných přírodních lokalit a nejvýznamnější historické i architektonické památky kraje.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 66,8 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Znojemsko a Podyjí

Popis:

Moravská vinná stezka – páteřní trasa napříč vinorodou Moravou prochází všemi vinařskými podoblastmi a protíná sedm z deseti regionálních okruhů vinařských stezek. Svou pouť začíná v centru Znojma, nedaleko obelisku se sochou bohyně vítězství Niké na Komenského náměstí. Uprostřed Husových sadů označuje její začátek návěstí se sklepním žudrem červené barvy. Po krátkém sjezdu parkem pokračuje kilometrovým úsekem po silnici I. třídy. Rušný provoz a hřmot města opouští stezka Louckou ulicí kolem premonstrátského kláštera; most přes Dyji je již branou do významné vinařské obce Nového Šaldorfu-Sedlešovic. Ze silnice Znojmo – Retz odbočuje trasa za obcí a přivádí cyklisty k prvnímu stoupání do Konic. Po sjezdu do Popic následuje půvabný, technicky náročný přejezd Havranického vřesoviště, který je vstupem do Národního parku Podyjí. Kamenitou stezku zdobí kaple, kříže a Boží muka s česko-německými nápisy, doklady staleté společné minulosti. Ve Starých vinicích nad Havraníky čeká na cyklisty oáza v podobě ochutnávkového altánu vín firmy Znovín Znojmo. Mezi desítkou vzorků můžete ochutnat i znamenité cuveé Charles Sealsfield, upomínající na slavného rodáka z Popic, spisovatele Karla Postla. Náhorní plošina nad Havraníky je ideálním výchozím místem ke krátké zajížďce k legendární vinici Šobes.  

 

Za Havraníky odbočuje stezka do Šatova. Na trase leží snad všechny sklepy v obci, pouze k tomu nejznámějšímu – Malovanému – musíte kousek odbočit. Ze Šatova stoupá Moravská vinná stezka ke státní hranici s Rakouskem kolem pěchotního srubu čs. opevnění. Ve viniční trati Nad Peklem je parádní vyhlídka na rakouské a moravské vinařské obce, za pěkného počasí lze prý vidět i Alpy. Zvlněný terén podél státní hranice opustí stezka odbočením po bývalé signálce směrem na Chvalovice, odkud v souběhu s dálkovou cyklotrasou Greenway Praha – Vídeň pokračuje do Načeratic. Rovinatý silniční úsek si můžete zpestřit návštěvou hrádku Lampelberk, jehož kulatá věž poskytuje široký výhled do krajiny nebo ochutnávkou ve vinařském centru společnosti Ampelos ve Vrbovci.

 

Následující úsek je výmluvným svědectvím o osudu moravského pohraničí, které tragicky utrpělo poválečným odsunem Němců a následnou komunistickou devastací. Kdysi bohatý kraj jen těžce hledá ztracenou tvář. Rychle ubíhající rovinatá trasa Vás přivede k jedinečnému renesančnímu vodnímu mlýnu s náhonem ve Slupi. Obrazem nešetrného hospodaření dřívější lidové armády je zámek v Jaroslavicích, za nímž stezka odbočuje ze silnice a krátkým úsekem po břehu rybníka a topolovou alejí spěje do Hrádku. Před obcí si všimněte novogotické kaple z roku 1906, která byla po opravě zasvěcena sv. Anežce České. Dříve, než se vydáte na závěrečný desetikilometrový úsek do Hevlína, zastavte se na návrší na okraji Hrádku. Za ohradní zdí pozdně barokního kostela sv. Petra a Pavla objevíte ojedinělou románskou rotundu sv. Oldřicha, která je zmiňovaná již v polovině 11. století. V Dyjákovicích stezka odbočuje na bývalou signálku a klidnou asfaltovou cestou směřuje do Hevlína.

Vlakové spojení na Znojmo nebo Břeclav můžete využít z nedaleké Jevišovky.  Odměnou těm, kteří si přidají  šest kilometrů bude shlédnutí dvou nových odpočívek na Greenways  vytvořených ivančickým sochařem Josefem Zahradníkem a památky obce na soutoku Dyje s Jevišovkou.  Dominantou obce je kolonizační osady je kostel sv. Kunhuty s původní gotickou věží, loď chrámu byla  přestavěná ve 30. letech 20. století. V polovině minulého desetiletí byly opraveny drobné sakrální památky v obci, barokní socha sv. Jana Nepomuckého je státem chráněnou památkou.

  

 

Doporučujeme navštívit:

Znojmo:  městská památková zóna, rotunda svaté Kateřiny, Loucký klášter

Havraníky: vinice Šobes

Šatov: chráněná zóna vesnické architektury, Malovaný sklep, Pěchotní srub čs. opevnění

Slup: renesanční vodní mlýn, Muzeum čs. opevnění 1938

Jaroslavice: rybníky

Hrádek: rotunda sv. Oldřicha