Po Moravské vinné stezce Velkopavlovickem - krajem modrých hor

Průběh trasy:

Pouzdřany – Popice – Hustopeče – Velké Pavlovice – Němčičky – Bořetice – Kobylí – Klobouky – Krumvíř - Čejč

Charakteristika:

Po obslužných komunikacích, cyklostezkách a klidných silnicích prochází Moravská vinná stezka požehnanou krajinou „modrých hor“ i bezlesým krajem beze stínu. Vychutnáte si krátká stoupání i daleké výhledy na okraji Ždánického lesa, krásu lidové architektury, ticho a harmonii upravených vesnic i pohodovou jízdu mezi poli a vinicemi.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 64,7 km
Vhodný typ kola: Krosové

Popis:

Vstupem do Velkopavlovické vinařské oblasti jsou Pouzdřany, vinařská obec, kterou v minulosti proslavila výroba slámových vín. Její náves zdobí gotický farní kostel sv. Mikuláše a renesanční svobodný dvůr z počátku 16.století. Pokračování trasy po silnici z Pouzdřan do Popic zaujme výhledem na národní přírodní rezervaci – Pouzdřanskou step. U obecního úřadu v Popicích odbočí stezka do terénu a nově vyznačeným úsekem stoupá vinicemi na vrch Žebrák. Dříve než dosáhnete místa dalekých výhledů, zastavte se na prohlídku a dvě deci ve vinařství Sonberk. Elegantní sídlo firmy uprostřed vinic je ukázkou moderní vinařské architektury, unikátní technologie a jedinečných bílých vín. Terasa vinařství nabízí impozantní výhled na novomlýnské nádrže se siluetou dominant Pavlovských vrchů připomínající atmosférou obrazů Antonína Vojtka.


Po krátké cestě ve společnosti modře značené Velkopavlovické vinařské stezky klesá trasa do Hustopečí a vstupuje do vinařské oblasti, kterou charakterizuje vyšší zastoupení a výborná kvalita červených vín. Středověká bašta moravského vinařství se chlubí několika cennými historickými památkami a čilou vinařskou turistikou. Jejím centrem je Stálá vinařská expozice v renesančním domě U Synků, kde se dozvíte vše o pěstování révy vinné i výrobě vína. Rozhodnete-li se pro degustaci, můžete si vybrat ze čtyřiceti vzorků vinařů a vinařských firem podoblasti. Koštování ve společnosti správce expozice pana Sedláčka je mimořádným vinařským i lidským zážitkem. V domě U Synků sídlí i městské informační středisko, muzeum a galerie. Podjezdem dálnice nad Hustopečemi a v její blízkosti pokračuje trasa směrem na východ polní cestou do Staroviček. Ve středu obce se po místní komunikaci vrací podjezdem na levou stranu dálnice, odkud vinicemi s krátkou odbočkou na rozhlednu U Obrázku dospěje do Velkých Pavlovic.


V srdci podoblasti vstupuje trasa stezky do folklórní oblasti Hanáckého Slovácka, první národopisně vyhraněné oblasti od začátku Moravské vinné stezky. Úctu k odkazu předků prokazují Hanáčtí Slováci udržováním tradic a zvyků, jejichž vyjádřením je i slavnostní kroj, který se obléká na velké svátky jako jsou hody, vinobraní a Boží tělo. Velkopavlovicko je oblastí znamenitých a pohostinných vinařů. Chcete-li poznat veselé a družné lidi, staleté sklepy a lisovny a nejlepší červená vína na Moravě, využijete nabídky ubytování ve městě. Podvečerní prohlídka pro vás bude odpočinkem po cestě i příležitostí poznat zlatý kříž velkopavlovického vinařství.

 

Z Velkých Pavlovic se trasa vlní kopcovitou krajinou přes Horní Bojanovice a Němčičky do Bořetic. Zde uvítá cyklisty vinařská recese - Svobodná spolková republika Kraví hora na břehu říčky Trkmanky je nejen pohlednou vinařskou vesničkou, ale i samostatnou republikou s vlastní ústavou, vládou, prezidentem a měnou zvanou kravihorec. Pohled od kravihorského ministerstva „financí, pošt, šeptandy a spojů různých“ naznačuje pokračování trasy Moravské vinné – stoupá po silnici do Vrbice. Středověká strážní osada je dnes vyspělou vinařskou obcí, sklepy vybudované v sedmi patrech pod sebou ve slepencové skále Stráž ukrývají vína mimořádné kvality. Následuje sjezd mezi vinohrady do Kobylí a cesta bezlesou krajinou přes Brumovice a Morkůvky do Klobouk. Na vrcholu stoupání, těsně před vjezdem do města můžete odbočit k rekonstruovanému větrnému mlýnu, který stojí na místě posledního z klobouckých větřáků, jako připomínka časů, kdy na jižním svahu Klobouk fungovalo několik větrných mlýnů.

 

Závěrečný úsek do Krumvíře ozdobí vyhlídka na přírodní rezervaci Louky pod Kumstátem a průjezd místní malovinařskou sklepní kolonii. Z Krumvíře směřuje trasa Moravské vinné stezky rychlým silničním úsekem na Slovácko. Obec Terezín je vstupní branou do největší vinařské podoblasti - Slovácka, jejíž vinorodé stráně sahají až k úpatí Bílých Karpat a Chřibů. Vlakové spojení do větších center zajišťuje sousední známá vinařská obec Čejč.

 

Doporučujeme navštívit: 
Pouzdřany: gotický kostel sv. Mikuláše, renesanční svobodný dvůr, přírodní rezervace Pouzdřanská step

Popice: Vinařství Sonberk
Hustopeče: Stálá vinařská expozice , muzeum a galerie
Starovičky: rozhledna U Obrázku
Velké Pavlovice: sklepy a lisovny
Bořetice: sklepní kolonie Kraví hora
Vrbice: sklepní kolonie Na Stráži
Kobylí: vinařská expozice v obecním muzeu
Klobouky: větrný mlýn, Městské muzeum

Krumvíř: louky pod Kumstátem