Po hornické stezce Rosickem a Oslavanskem

Průběh trasy:

Oslavany - Zbýšov - Zastávka - Rosice - Javůrek - Zbraslav - Vysoké Popovice - Ketkovice - Oslavany

Charakteristika:

Okružní výlet nás zavede za pozoruhodnými památkami bývalého Rosickooslavanského uhelného revíru. Jeho trasa je značena červeným pásovým značením. Už z názvu tohoto výletu lze poznat, že se zde těžilo uhlí. Počátek těžby v Oslavanech sahá před rok 1755. Skutečný rozmach dolů v regionu nastal až v 19. století. Uhlí se zde těžilo do konce r. 1991 a dodnes se v oblasti Rosicko-Oslavanska zachovala spousta technických památek, ale oblast nabízí také bohatou paletu kulturních památek a zážitků.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 51 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 469 m n.m. / 215 m n.m.
Celkové převýšení: 954 m

Popis:

Okružní výlet nás zavede za pozoruhodnými památkami bývalého Rosickooslavanského uhelného revíru. Jeho trasa je značena červeným pásovým značením. Už z názvu tohoto výletu lze poznat, že se zde těžilo uhlí. Počátek těžby v Oslavanech sahá před rok 1755. Skutečný rozmach dolů v regionu nastal až v 19. století. Uhlí se zde těžilo do konce r. 1991 a dodnes se v oblasti Rosicko-Oslavanska zachovala spousta technických památek, ale oblast nabízí také bohatou paletu kulturních památek a zážitků.
Naše trasa výletu začíná u železniční stanice v Oslavanech. Nad Oslavany se tyčí těžní věž dolu Kukla s rozsáhlými haldami hlušiny, které jsou nejvíc nápadné právě u vlakového nádraží. Pěkný pohled na haldy je také z návrší od kostela sv. Mikuláše, vedle něhož na hřbitově najdeme pomníky důlních katastrof. Nenecháme si ujít ani návštěvu renesančního zámku s arkádami a expozicí hornictví, energetiky a hasičské techniky.
Po prohlídce města se vydáme do Zbýšova. V případě parného počasí se lze využít k osvěžení nově zrekonstruované koupaliště s tobogánem. Největší atrakcí Zbýšova je Muzeum průmyslových železnic. Otevírací dobu si můžeme dopředu ověřit na www.mpz.cz. Muzeum se nachází v objektu bývalého dolu Jindřich II. Následující cesta nás dovede do Babic u Rosic, kde na návsi s kaplí sv. Antonína Paduánského odbočíme doleva a lesní cestoupojedeme podél bývalé vlečky do Zastávky. Asi v polovině cesty mineme jeden z nejvýznamnějších dolů Ferdinand.
V Zastávce se můžeme občerstvit a pak si uděláme krátkou odbočku do Rosic. Místní naučná stezka městem nám ukáže zámek s renesančními arkádami, kapli Nejsvětější Trojice, Včelařské muzeum (návštěvu nutno domluvit předem) či historický pranýř. Z Rosic vyjedeme směrem na Litostrov, ale po 2 km odbočíme vpravo na silničku do malebného Chroustovského údolí. U samoty na soutoku potoků končí asfalt a značení nás vyzve zdolat strmé, ale jen 1 km dlouhé stoupání do Říček. Odtud si výlet můžeme zkrátit po cyklostezce do Domašova nebo jet dál podle značení. Nejdříve nás čeká sjezd k rybníku Bahňák. Lze se v něm koupat a v sezóně je otevřeno i občerstvení.
Po podjetí dálnice vystoupáme k Javůrku a po dalších 2 km dorazíme do Domašova. Pokračujeme napříč údolími přes Rudku, Litostrov, Zbraslav, Příbram na Moravě do Vysokých Popovic a Lukovan. V Příbrami si všimneme moderní kaple sv. Floriána a sv. Panny Marie, která svým tvarem připomíná Noemovu archu. Za obcí Lukovany nás čeká obtížnější terén až do Ketkovic. Za nimi pokračujeme po lesní cestě, v horní části asfaltové, v dolní části s nezpevněným povrchem, kde v prudkém klesání dbáme opatrnosti. Odměnou nám bude bezpečný příjezd do cíle naší cesty – města Oslavany.