Oslavansko - Energetická cyklostezka

Průběh trasy:

Zámek Oslavany - Nová Ves - Senorady - Mohelno - přehradní hráz Mohelenské přehrady - Mohelenská hadcová step - Dukovany - IC Elektrárny Dukovany - hráz Dalešické přehrady - IC PVE Dalešice - Kramolín - rozhledna Babylon - Mohelno

Charakteristika:

Tématická okružní cykotrasa zaměřešná provází od historie do současnosti energetiky v kraji, kde se energie rodí takříkajíc na každém kilometru - vodní, tepelná či jaderná. Energetická cyklostezka je exkurzí od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě. Trasa je značena bílým pásovým značením a vede z Oslavan, kde je na zámku muzeum hornictví a energetiky s exponáty připomínajícími první tepelnou elektrárnu na Moravě z roku 1913, přes Novou Ves a Senorady do Mohelna. Kolem známé hadcové stepi nás dovede na rozhlednu Babylon. Přes Kramolín pokračuje na sypanou hráz Dalešické přehrady s možností návštěvy TIC přečerpávací vodní elektrárny. Další zastávkou je Jaderná elektrárna Dukovany a její zajímavé infocentrum. Přes hráz Mohelenské přehrady a z Mohelna se vracíme zpět do Oslavan. Celý průběh trasy vede po silnicích II. a III. tř. Ve své druhé a třetí čtvrtině vede územím kraje Vysočina a do Jihomoravského kraje se podobně jako Pivovarská cyklotrasa vrací až na závěr.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: turista
Délka trasy: 9,8 (48) km
Značení trasy: Značení pásové (bílé)
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 489 m n.m. / 222 m n.m.
Celkové převýšení: 2012 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1175 m

Zajímavosti na trase:

Oslavany: město na řece Oslavě, v roce 1225 zde byl založen první ženský cisterciácký klášter na Moravě "Vallis s. Mariae" (Údolí Mariino). V poslední třetině 16. stol. byl přestavěn po požáru na renesanční zámek, raně gotický kostel P. Marie z 1. pol. 13. stol. přestavěn r. 1583 na zámeckou kapli s věží. V 1. pol. 19. stol. prošel zámek klasicistními úpravami. Zámek v rekonstrukci, ale částečně přístupný, v jeho části stálá výstava dějin hornictví a energetiky regionu. V zámecké restauraci možnoochutnant produkci místního pivovaru. Kolem zámku přírodně krajinářský park, upravovaný koncem 19. stol. Oslavany nabyly na významu v 19. stol. po otevření uhelných dolů. Na zužitkování zdejšího uhlí byla uvedena do provozu v r. 1913 elektrárna, zrušená r. 1993, stejně jako těžba uhlí již r. 1973. Nad městečkem barokní farní kostel sv. Mikuláše z r. 1320, renesančně a r. 1770 barokně přestavěný, s věží z l. 1780–96. Na hřbitově pomník s postavami havířů na paměť důlní katastrofy r. 1860 a další na paměť výbuchu na dole Kukla r. 1921. 

Senorady: na sz. okraji obce tvrziště po tvrzi snad již z konce 13. stol., Nad obcí pravěké hradiště z doby eneolitu (2200 př. n. l.).

Přírodní park Oslava: zahrnuje hluboce zaříznuté údolí řek Oslavy a Chvojinice se skalními útvary, kamennými moři a suťovými svahy. Na svazích údolí rozsáhlé lesy na skalách, na vrcholových plošinách skalní stepi. Krajina mimořádného krajinářského vzhledu, romantických zákoutí a ztracených míst.

Přírodní park Střední Pojihlaví: zahrnuje místy kaňonovité údolí řeky Jihlavy pod Dalešickou a Mohelenskou přehradou, což je jediný úsek, který nebyl přehradami zatopen. Nejzápadnější výspa teplomilné vegetace na Českomoravské vrchovině.

Trasa dále pokračuje směr Mohelno.