Návrh páteřních cyklotras v České republice

P7271407V posledních letech vzniklo v ČR mnoho kilometrů nových cyklostezek a tím se vytvořily nové a bezpečné koridory pro cyklisty, které na sebe stahují stále víc uživatelů. Českou republiku tak čeká práce nad definováním nové aktualizované sítě dálkových cyklotras ČR.

První systém dálkových tras byl navržen v roce 1997, především to bylo na silnicích II. a III. třídy (ze 60%). Díky aktivitám krajů a regionů vzniklo v ČR v posledních letech mnoho kilometrů nových cyklostezek. Vytvářejí se nové a bezpečné koridory pro cyklisty, které na sebe stahují stále víc uživatelů. Současný systém značení, který byl navržen před 13 lety, přestává korespondovat se skutečným stavem v terénu, neboť hlavní cyklistické koridory mnohdy vznikly mimo původně navržené hlavní cyklotrasy. Systém je tedy třeba změnit, aby odpovídal současné situaci a požadavkům pro další vývoj. V této souvislosti na Ministerstvu dopravy ČR proběhla dne 10.11.2010 pracovní porada, která se zabývala právě otázkou optimalizace sítě dálkových cyklotras ČR a také vedení mezinárodních cyklotras EuroVelo přes Českou republiku.

 

cj-logo-final-1Další pracovní jednání proběhlo dne 10.2.2011, kde byly zástupci regionů seznámeni s plánem změn cyklistického značení. Ty se budou týkat zejména páteřních dálkových tras vč. českých úseků tras EuroVelo a jejich cílem je respektovat budované dálkové cyklostezky zejména v údolích řek. Nová čísla budou lépe vystihovat význam tras – síť národních a nadregionálních cyklotras bude totiž užívat jen jedno a dvojciferná čísla. Buď dojde k přeznačení celé trasy (např. Labská stezka bude mít číslo 2 po celé délce trasy a nebo Moravská stezka bude mít zase číslo 4). Změny v číslování mohou ale nastat také jen v některých úsecích, přeložením do vhodnějších koridorů. Změny by měly proběhnout v horizontu 2-3 let tak, aby je kraje mohly zahrnout do svých rozpočtů a vydavatelé map do svých materiálů.

Dané téma bylo i předmětem jednání na národní cyklokonferenci, která se uskutečnila dne 2.6.2011. Výsledkem projednání změn je nový návrh číslování dálkové sítě cyklotras ČR, platný k 4.8.2011.  Změny by měly proběhnout v horizontu 2-3 let tak, aby je kraje mohly zahrnout do svých rozpočtů a vydavatelé map do svých materiálů. Tento návrh vedení tras není konečný, počítá se s rozvojem v této oblasti.

Jihomoravským krajem procházejí  podle současného návrhu následující dálkové trasy:

Trasa č. 1
Praha – Brno – Bratislava / Praha - Kutná Hora – Brno – Brno – Strážnice – Skalica

Trasa č. 5
Hevlín – Brno – Olomouc – Ostrava / Hevlín (CZ/A) – Novosedly – Židlochovice – Brno - Blansko - Prostějov – Olomouc - Přerov – Lipník n. B. – Hranice – Ostrava – Bohumín

Trasa č. 24
Svitavská cyklotrasa (číslo bývalé Labské stezky) – Česká Třebová – Svitavy – Letovice – Blansko

Trasa č. 41
Nový Přerov – Mikulov – Břeclav

Trasa č. 48
Slavonice – Vranov n.D. – Hnanice – Jaroslavice – Hevlín

 

cykloturistika-dalkove-cyklotrasy-cr-mapa-srpen2011_nahled

 

Hlavní turistické produkty a dálkové trasy v ČR:

 

Trasy podél řek

Trasy Greenways

Další vybrané dálkové cyklotrasy