Naučná cyklotrasa Přírodním parkem Bobrava

Průběh trasy:

Brno-Poříčí (Brno-Staré Brno) – Brno-Komárov – Soutok – Modřice – Želešice – údolí Bobravy – Radostice – Střelice – Ostopovice – Brno-Starý Lískovec – Brno-Kamenný vrch – Brno-Nový Lískovec - Brno-Riviéra (Pisárky) – Brno-Poříčí (Brno-Staré Brno)

Charakteristika:

Cyklistický okruh jižním lesnatým okolím Brna formou přírodní naučná stezka Přírodním parkem Bobrava. Probíhá v celé délce průtoku přírodním parkem podél toku říčky Bobravy, a druhou polovinu okruhu zahrnuje průjezd okrajovými aglomeracemi města Brna a po cyklostezkách páteřní cyklotrasy č. 1. Přírodní část okruhu vede zpravidla po polních cestách a přivádí do vysoce přírodně atraktivních lokalit přírodního parku, na než návštěvníka upozorňují informační tabule. Stav cest v údolí řeky je však závislý na roční době. Silniční část okruhu je vedena po silnicích s různým stupněm hustoty dopravy a po cyklostezkách okolo řeky Svratky, které jsou pro cyklistiku zpravidla nejbezpečnější formou průjezdu městem Brnem.

Parametry trasy:

Délka trasy: 43,1 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Brno a okolí

Popis:

Jádrem cyklistického okruhu je cesta Přírodním parkem Bobrava. Ten je tvořen údolím meandrující říčky Bobravy s bohatými, duhově pestrými břehovými porosty, loukami, mokřady a okolními smíšenými lesy, v nichž se dochovaly zbytky původních bukových a habrových porostů. Návštěvníkům se otvírají pěkné pohledy na louky v říční nivě s několika starými mlýny. Je překvapivé, že tento kus harmonické krajiny, jen málo zasažené nepříznivými vlivy civilizace, najdeme tak blízko centra rušné aglomerace. Podél celé trasy jsou na významných místech osazeny informační panely naučné stezky, které seznamují návštěvníka s kulturními a přírodními hodnotami místa a krajiny.

Vhodným výchozím místem je cyklostezka vedoucí Brnem kolem řeky Svratky z Pisárek do Komárova. Z centra města se na ni můžeme napojit u haly Rondo na Nových Sadech. Pokračujeme po levém břehu řeky ve směru po proudu do Komárova a k hypermarketu Tesco (Shopping City Jih), kde přejedeme na pravý břeh řeky a po cyklostezce dosáhneme po pravém břehu Svratky u Přízřenic jejího soutoku s řekou Svitavou, který je nyní významným cyklistickým uzlem a je odtud kousek do sportovního a zábavního areálu Olympia.

Cyklostezka protíná pole podél Staré řeky (mrtvé rameno Svratky) až k odbočce k sinici z Chrlic do Modřic (odpočívka). Zde se vydáváme vpravo do města Modřice. Nejstarší zmínky o městě pocházejí z roku 1141. Stával zde hrad, později biskupský dvorec, v němž často přebývali olomoučtí biskupové. Původně románský kostel sv. Gottharda byl barokně přestavěn v letech 1723 - 1726. Modřice mineme po polních cestách z jihu, čímž se vyhneme nutnosti křížení s frekventovaným silničním obchvatem a podél železniční trati silnicí, polní cestou a úzkou stezkou dosáhneme říčky Bobravy nedaleko jejího soutoku se Svratkou za modřickou průmyslovou zónou. 

První kilometry podél Bobravy jsou spíše sportovnější, trasa vede po lesní cestě značně používané koňmi a přivede nás postupně do Želešic. Zde pouze překřížíme hlavní silnici pod kostelem a pokračujeme po ulici podél toku řeky, kde se zároveň napojíme na průběh modré turistické značky vedoucí celým údolím Bobravy až k Radostickému mlýnu.

Na začátku úzkého bobravského údolí míjíme velký kamenolom a za ním po novém mostě začíná idylická cesta lesy a loukami podél říčky, kolem několika mlýnů a chat. Po celou dobu až k Radostickému mlýnu jedeme po levém břehu řeky a stále sledujeme modrou turistickou značku. Po 4 km u jednoho z mlýnů křižujeme silnici Ořechov - Nebovidy, vydáme se po silnici vpravo směrem na Nebovidy a asi po 100 m odbočíme vlevo - stále po značce. Za Spáleným mlýnem nás čeká nejpřírodnější a nejromantičtější úsek údolí, kterým projíždíme pouze loukami po vyjeté úzké pěšině. údolí se zde točí do velkého oblouku a vytváří zapomenutý kout krásné přírody. Po dešti je tento úsek ovšem značně blátivý. Radostickým mlýnem pak končí cesta po lesních cestách a odtud dále opět následují pouze zpevněné asfaltové povrchy.

Na okraji obce Radostice vyjedeme na silnici III. třídy a vydáme se po ní vpravo - stále údolím proti proudu Bobravy. Před železničním viaduktem míjíme přírodní památku Střelická bažinka (mokřad s výskytem chráněných obojživejníků). Na křižovatce silnic odbočíme vpravo a mírným stoupáním vyjedeme do Střelic. V obci u kostela zahneme vlevo a na konci obce před stoupáním vpravo - směrem na Ostopovice. Po příjemné málo frekventované silnici III. třídy s výhledem na Brno a na kostel v Troubsku přijedeme do Ostopovic. Zde je již konečná městské hromadné dopravy.

Pokračujeme rušnější silnicí do staré části Starého Lískovce. Průjezd okrajem Starého Lískovce je po rušnější komunikaci a po podjetí jihlavské výpadovky se proto cesta ze silnice odděluje a prochází ve směru do sídliště kamenný vrch sportovně rekreačním areálem Pod plachtami, aby se posléze opět napojila na ulici Petra Křivky, na které je již nyní vyznačen pruh pro cyklisty. Závěrečný sjezd z Kamenného vrchu je veden bočními ulicemi Nového Lískovce a po překročení hlavní ulice Rybnické asfaltovou cesto do údolí potoka Čertíku a k řece Svratce naproti Riviéry, kde se napojíme na cyklostezku vedoucí kolem Svratky zpět na Staré Brno.
   
Doporučujeme navštívit:
Brno-Komárov: kostel sv. Jiljí
Soutok: zábavní a sportovní centrum Olympia
Střelická bažinka: přírodní lokalita obojživelníků
Radostice: gotický kostel sv. Šimona a Judy
Brno-Kamenný vrch: přírodní rezervace koniklece velkokvětého
Brno-Pisárky: Muzeum města Brna – pavilon Athropos; Riviéra rekreační areál a koupání