Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji v období 10/2014 - 11/2015

JMK_Monitoring

Objednatel: Jihomoravský kraj

Adresa: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Kontakt: Ing. Jaroslav Keprt, tel. 541 651 542 541 651 542, e-mail: orr@kr-jihomoravsky.cz


Zhotovitel: Partnerství, o.p.s.

Adresa: Údolní 33, 602 00 Brno

Kontakt: Ing. Luboš Kala, tel. 515 903 118 515 903 118, e-mail: lubos.kala@nap.cz


Zakázka: Monitoring návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji.
Předmětem plnění zakázky je správa automatických sčítačů a vyhodnocení dat z monitoringu návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji za účelem zajištění udržitelnosti v rámci projektů Spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky a Zažít kraj vína a památek na kole.Partnerství, o.p.s. v rámci realizace zakázky provádělo v období 05-12/2015 zejména údržbu a správu 7 ks automatických sčítačů, kalibrační sčítání v místě instalace sčítačů, vyhodnocení naměřených dat a přemístění sčítačů na nové lokality měření.Data získaná z automatického sčítání uživatelů cyklostezek budou sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek. Informace o počtu uživatelů stezek současně umožní efektivnější plánování umisťování doprovodné infrastruktury (odpočívek a informačních panelů). Kromě Jihomoravského kraje budou získaná data moci využívat i regionální a místní partneři (mikroregiony, města a obce).


Lokality: Lokality pro sčítání uživatelů stezek byly dány objednatelem. Při jejich výběru byl zohledněn dopravní i rekreační potenciál jednotlivých lokalit, takže sčítače byly instalovány především na turisticky významných cyklotrasách. V souladu se záměrem Jihomoravského kraje byly sčítače po ukončení měření v prosinci 2015 přesunuty na nové lokality, kde by měly být ponechány opět po dobu min. 1 roku.

 

Obrázek: Přehled lokalit monitoringu návštěvnosti cyklostezek v Jihomoravském kraji
v období 1. 10. 2014 – 30. 11. 2015


JMK_Monitoring_mapa

Zpráva ke stažení: JMK-Zprava_monitoring_navstevnosti-10_2014-11_2015 (PDF, 4.7 MB)