Mikroregion Rokytnice

Průběh trasy:

Šlapanice - Podolí - Sivice - Mokrá-Horákov - Muchova bouda - Perníkářův Mlýn - Podolí - Šlapanice

Charakteristika:

Trasa nás provede lesnatou částí přírodního parku Říčky až k rovinatějšímu území náležícímu do zóny bitvy u Slavkova. Různorodá krajina a obce s bohatou historií to je Mikroregion Rokytnice.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 31 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Brno a okolí
Maximální / minimální nadmořská výška: 365 m n.m. / 220 m n.m.
Celkové převýšení: 573 m

Popis:

Východiskem výletu je město Šlapanice. Na Masarykově náměstí si prohlédneme v jádru gotický kostel Nanebevzetí P. Marie, barokně upraven v letech 1750–1755. Vedle něj stojí budova scholasterie, v níž dnes sídlí Muzeum Brněnska. Nachází se zde také kašna se Spirálou života. Mezi další památky patří barokní zámek z pol. 17. stol., který při bitvě u Slavkova sloužil jako francouzský polní lazaret. Dnes je zde gymnázium. Pokračujeme do obce Podolí. Nepřehlédnutelnou dominantou je kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1899, v místní galerii jsou vystavena sochařská díla místního rodáka R. Březy. Pozoruhodná je i mohutná lípa rostoucí před budovou OÚ.
Po cyklotrase č. 5138 jedeme směrem do obce Tvarožná. Po cestě můžeme obdivovat přírodní památku Velatickou slepencovou stráň. Na zdejších prudkých skalnatých svazích tu roste např. vzácný koniklec velkokvětý, kosatec nízký či pryskyřník illyrský. Obec Tvarožná ležící na severním okraji slavkovského bojiště je jedna z nejbohatších paleolitických lokalit u nás. Mezi atraktivity obce patří novogotický kostel sv. Mikuláše z r. 1881 a pomník věnovaný spisovateli V. Kosmákovi. Vyřezávaný tzv. Kosmákův kříž byl vztyčen nad údajným hromadným hrobem vojáků padlých v bitvě u Slavkova. Každoročně se pod nedalekým kopcem Santon v době výročí bitvy u Slavkova koná její historická rekonstrukce, která je velkou atrakcí pro všechny příznivce historie. Setkávají se zde členové všech tří zúčastněných armád v dobových uniformách.
Po cyklotrase č. 5131 dojedeme do obce Sivice s kaplí sv. Rocha. Odtud pokračujeme po cyklotrase č. 5133 do obce Mokrá- Horákov. K vidění je zde trojice kaplí z 19. a 20. století zasvěcených sv. Barboře, sv. Gothardu a Proměnění Páně. V části Mokrá je v letních měsících otevřeno pěkné koupaliště, takže pokud nám počasí a čas dovolí, určitě se zde zastavíme. Následuje jízda po cyklotrase č. 5134, asi po 2 km se napojíme na cyklotrasu č. 5083 a podél potoka Říčky. Na ostrohu zvaném Nad Muchovu boudou leží zbytky Horákovského hradu, který asi zanikl na konci 14. století. Stejnojmenný bufet Muchova bouda nabízí možnost občerstvení. Další možnost občerstvení, ale i ubytování, nabízí Kadlcův mlýn, který si zachoval základní ráz i půdorys objektu z 30. let 18. století. Pokračujeme stále podél Říčky zpět do obce Podolí a do Šlapanic.