Metodika optimalizace směrového značení cyklistických tras Jihomoravského kraje

Trasy značené logem příslušné trasy jsou ve smyslu TP 100 “Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích” odst. (1), Části F – 1.2.4 trasami s tematickým zaměřením (značené logem).

OptimalizaceText

Logo trasy je jednoznačným marketingovým identifikátorem trasy, díky kterému je i v terénu trasa snadno použitelná turisty.
V současné době vede v řadě cyklistických koridorů, zejména při průchodu turisticky exponovanými lokalitami, tři až pět tematických tras, značených samostatnými směrovými značkami, zpravidla s logem trasy.
Důsledkem toho jsou místy jednotlivé sestavy značení nepřehledné. Kapacita jednotlivých nosičů značení (sloupky, bet. sloupy apod.) je z hlediska zásad pro prostorové a výškové umístění značení dle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích” (II.vydání) již nedostatečná a často i překročena. Vyznačením dalších cyklotras (např. tras Euro Velo) samostatnou značkou by se situace ještě zhoršila. Z těchto důvodů Krajský úřad Jihomoravského kraje přistoupil k optimalizaci směrového značení cyklistických tras, která již byla realizována k koridorech vyznačených Euro Velo tras dalších významných cyklokoridorech - např. Greenway Praha-Vídeň, Cyklistická stezka Brno-Vídeň.
Optimalizace značení vede k zpřehlednění stávajících sestav značek směrového značení cykloturistických tras. Snižuje množství značek nutných ke směrovému značení tras a tím i náklady na realizaci oprav.
Optimalizace je realizována prostřednictvím směrového dopravního značení cyklotras ve stávajících používaných rozměrech, barvě i technických požadavcích dle ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.
Navržený způsob grafického řešení optimalizace vychází z možnosti umístění čísla nebo jiného označení více cyklistických tras na jedné značce ve smyslu §13, odst.1, písm. cc) Vyhlášky č. 30/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (Vyhl. č. 247/2010 Sb.). Stanoviskem Centra dopravního výzkumu ze dne 30.10.2012 bylo upřesněno, že na směrové tabuli pro cyklisty IS 19 ve smyslu §13, odst.1, písm. cc) Vyhlášky č. 30/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (Změna 247/2010 Sb.) se dle TP 100 "informací o cílech "Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích"informací o cílech", Části F - 1.4.1, odst. (1) se rozumí "informací o cílech" i "název nebo logo trasy".

Metodiku optimalizace směrového značení cyklistických tras Jihomoravského kraje si můžete stáhnout zde.