Malebným krajem do okolí Jevišovic

Průběh trasy:

Jevišovice - Vevčice - Plaveč - v.n. Výrovice - Paveč - Hluboké Mašůvky - Jankovec - U Lomu - Jevišovice

Charakteristika:

Podíváme se do líbezného kraje s členitým terénem a výskytem významných živočišných druhů, do něhož jsou zasazeny vodní mlýny, kapličky a boží muka, které dotváří malebnost kraje, pro kterou byla celá oblast kolem Jevišovic vyhlášena jako Přírodní park Jevišovka.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 43 km
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 400 m n.m. / 230 m n.m.
Celkové převýšení: 732 m

Popis:

Podíváme se do líbezného kraje s členitým terénem a výskytem významných živočišných druhů, do něhož jsou zasazeny vodní mlýny, kapličky a boží muka, které dotváří malebnost kraje, pro kterou byla celá oblast kolem Jevišovic vyhlášena jako Přírodní park Jevišovka.

Náš výlet začíná v městečku Jevišovice, které leží asi 16 km severozápadně od Znojma na řece Jevišovce. Starý zámek, který je dnes přístupný veřejnosti, byl původně gotický hrad přestavěný v 16. stol. na renesanční zámek s pozdějšími barokními úpravami. Je zde sbírka malovaného nábytku a starých klávesových nástrojů. Tzv. Nový zámek (nyní domov důchodců) vznikl až v 19. stol. na místě barokního letohrádku a je zasazen do veřejně přístupného anglického přírodního parku. V r. 1990 bylo historické jádro Jevišovic vyhlášeno městskou památkovou zónou. Na návrší připomíná památník Kalich z r. 1925 upálení husitů. Pod ním byla již ke konci minulého stol. postavena přehrada, která je nejstarší na Moravě a slouží jako ochrana proti záplavám a také ke koupání.
Z Jevišovic jedeme na Vevčice po cyklotrase č. 481. Ves se rozkládá na obou březích řeky Jevišovky. Dříve byla osada východně od dnešní vsi. Na západ od dnešních Vevčic býval vrchnostenský rybník, ten se podle pověsti protrhl, voda Jevišovky se rozlila a zaplavila celou ves. Poté byly založeny dnešní Vevčice. Z Vevčic jedeme směrem na Rudlice, ale před nimi odbočíme doprava
na pěšinku kolem Venclova Mlýna.
Jedeme současně se žlutou tur. značkou kolem Šmidlova Mlýna na rozcestí Rudlice. Obec Rudlice leží na potůčku v krásném údolí lesními a ovocnými stromy jako nedotčené jádro Chráněné krajinné oblasti Jevišovka. Kdysi se v okolí Rudlic dobývala železná ruda. Tavírna byla v místech, kde je nyní Jelínkův mlýn – Šuškovec, kolem kterého pokračujeme. Po žluté tur. značce jedeme až do obce Plaveč. V obci je zámek s románskou rotundou a parkem, sloužící dnes jako domov důchodců. Z obce si uděláme vyjížďku k Výrovické přehradě, která je díky nově zrekonstruovanému zázemí a kempu hojně navštěvována turisty. Po návratu do obce Plaveč jedeme do Hlubokých Mašůvek. Na okraji obce nalezl znojemský archeolog Vildomec známou „venuši“. Mašůvská venuše spolu s Věstonickou venuší symbolizují pradávnou slávu moravských polí. V obci stojí poutní kostel Navštívení P. Marie z r. 1680 a v okolí se rozkládají zbytky hradu Lapikus.
Severovýchodně od Hlubokých Mašůvek stojí mlýn Bábovec. V letních měsících můžeme navštívit místní koupaliště s tobogánem a skluzavkou pro děti. Z Hlubokých Mašůvek jedeme po cyklotrase č. 5264 kolem Venclova kopce
a po cyklotrase č. 5265 přes Jankovec. Na rozcestí U Lomu odbočíme vpravo
na cyklotrasu č. 5010, která nás zavede zpět do Jevišovic.