Konference Vize 25 - řešení pro města

CMBikePozvánka na konferenci Vize 25 - řešení pro města, které se uskuteční ve dnech 16. - 17. 9. 2013 v Pardubicích, které organizuje Statutární město Pardubice, Ministerstvo dopravy ČR, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Regionální environmentální centrum ČR, Asociace měst pro cyklisty a  Nadace Partnerství.

Motto

VIZE 25 sleduje rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem jednotlivých složek dopravy. Vizí tedy je, aby se cyklistická doprava v rovinatých oblastech do roku 2025 podílela minimálně 25% na celkové dělbě dopravní práce u cest do vzdálenosti 5 km. Vize 25 představuje systém městské mobility, který věnuje spravedlivou pozornost všem složkám dopravy, tedy individuální automobilové dopravě, cyklistické dopravě, veřejné a pěší dopravě (4 x 25 % pozornosti). Vize 25 má proto ovlivňovat všechny další koncepční a strategické dokumenty města. Odborné dokumenty by již neměly být připravovány izolovaně, ale integrovaně a společně. Jen tento přístup zabrání preferenci jedné dopravy před druhou a umožní vytvořit podmínky pro všechny její druhy.

Podrobnosti o konferenci najdete zde.