Koncepce rozvoje cyklistiky v letech 2016 - 2023

JihomoravskyKraj

Cílem dokumentu „Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023“ je zpracovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Jihomoravském kraji a navrhnout krátkodobá a dlouhodobá opatření, která povedou k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Jihomoravského kraje v období let 2016 – 2023.

Koncepce pracuje s dvěma hlavními tématy:
  • Podpora cyklistické dopravy, cyklistika jako součást dopravního systému
  • Podpora cykloturistiky, cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
Dokument „Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2016 – 2023“ je možné stáhnout zde (velikost cca 122MB).