Jevišovicko - Krajem dvou řek

Průběh trasy:

Jevišovice – Černín – Vevčice – údolí Jevišovky – Venclův mlýn – Jelínkův mlýn – Culpovec – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Jankovec, háj. – Boskovštejn – Jiřice u Mor. Bud. - rozc. U Jiřic – Kyničky, háj. - Rozkoš – Slatina – Jevišovice

Charakteristika:

Cykloturistický okruh malebným Přírodním parkem Jevišovka situovaným sice v severních partiích Znojemska, nicméně reliéfu náhorní pahorkatiny ducha Vysočiny. Hluboké komplexy lesů pokrývající většinu území jsou v okolí centra parku – Jevišovic - přerušovány polními partiemi s dalekými výhledy do ploché krajiny. Jihovýchodní reliéf je zase poznamenán zahlubujícím se údolím říčky Jevišovky vytvářející zde romantický úsek posázený bývalými mlýny. Okruh, který nás provede celým regionem vychází z centra starobylých Jevišovic a východními spíše polními partiemi míří nejprve do údolí Jevišovky, odkud se obtáčí z jihu a východními lesními partiemi nás vrací zpět na sever západním lesnatým okolím Jevišovic do Boskovštejna, Jiřic a údolí potoka Nedveky hlubokými lesy směřuje stále na sever až na hranici Jihomoravského kraje a hranu údolí řeky Rokytné. Odtud se vrací silnicí zpět do Jevišovic. Region, který spojuje přírodní zážitky s kulturními tak představuje příjemný cyklistický podnik v málo obydlené krajině.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 53,0 km
Vhodný typ kola: Krosové
Turistická oblast: Znojemsko a Podyjí

Popis:

Jevišovice leží nenápadně skryté v krajině obklopené hlubokými lesy, ve stínu slavnějšího Znojma a známějších Jaroměřic nad Rokytnou, region na pomezí teplých vinic a polí Jižní Moravy a chladných lesů, náhorních rovin a hlubokých údolí Vysočiny. No a vlastně tu všechno z toho, co známe ze sousedství, najdeme doplňující se a prolínající: krásnou přírodu, staré zámky a zříceniny hradů, poutní kostely a daleké obzory. Tím, že je tento malebný koutek na mapě frekventovaných turistických cílů bílým místem, nabízí odlehlou tichost, v níž potkáte i divokou zvěř takřka na dosah ruky, a v níž nebude váš čas na břehu bystře běžící Jevišovky nikdo rušit.

  
Okruh jevišovickým regionem začneme i ukončíme v jeho středu – starobylém městečku Jevišovice situovaném na skalních výšinách nad údolím říčky Jevišovky. Necháme-li si návštěvu největšího klenotu Jevišovic, Starého zámku, na severozápadním skalním ostrohu nad Jevišovkou, na závěr našeho výletu, zahájíme cestu v centru městečka, pod kostelem sv. Josefa, kde vedle bohatě osazených rozcestníků a informačních tabulí zabírá naproti přes cestu velký prostor nově opravená bývalá sýpka, sloužící dnes jako restaurační i informačně-kulturní prostor. Vydáme se jihovýchodním směrem podle značení páteřní cyklotrasy Krumlovsko-Jevišovicko a po pár stovkách metrů míjíme hustou zelení zašlého zámeckého parku kryté budovy Nového zámku, sloužícího jako dům seniorů. Park je ovšem veřejnosti přístupný volně. Jevišovice opouštíme otevřenou polní krajinou po náhorní plošině zpevněnou cestou až na rozcestí nad vesnicí Černín, na křižovatce s cyklotrasou č. 5264. Zde přesedláme na ni a vlevo po několika serpentinách strmě sestoupíme lesem a polní cestou k silnici u Černína. Milovníci historie si zde mohou udělat malou zajížďku do centra obce přes most ke starobylému kostelu sv. Jakuba, stojícímu na místě někdejší tvrze a kláštera, kde dějiny místa nalezneme popsány na místní infotabuli.

  

 

Po návratu na silnici pokračujeme jihovýchodním směrem ve směru cyklotrasy 481 do obce Vevčice, kde znovu překřížíme údolí říčky Jevišovky. Říčka se zde stále hlouběji zakusuje do krajiny a noří se do lesnatého údolí. My setrváme ještě chvíli na silnici v jihovýchodním směru a po překonání návrší u Rudlických kopců nás teprve nyní čeká opuštění asfaltové cesty a sjezd do hlubokého údolí Jevišovky. Naši jízdu nyní vede cykloturistické značení dálkové Mlynářské stezky a následující kilometry tedy znamenají méně pohodlnou polní a lesní cestu v bezprostředním okolí říčky, která nás provádí „stezkou mlýnů“ seřazených zde jeden za druhým. I když mlýny dnes neslouží původnímu účelu, jsou obydlené zpravidla jako hospodářství a místní čtyřnozí strážci nepohlíží na cizí návštěvníky právě přívětivě. U některých mlýnů je pak lepší ani nezpomalovat. Cesta je místy pohodlná, místy velmi kamenitá. Projížďka údolím končí ulicí Padělky, kterou vjíždíme do vesnice Plaveč. Tato obec, stejně jako podobné v regionu, skrývá architektonickou perlu, zde v podobě prastaré románské rotundy …. situované v areálu zámeckého parku přímo v centru u hlavní silnice.

  

 

Plavčí končí naše cesta podél Jevišovky a další část výletního okruhu znamená strmý výšvih z údolí silnicí ve směru na Znojmo, který pokračuje polní a lesní cestou jižními partiemi přírodního parku Jevišovka a teplými dubovými lesy do duchovního centra regionu – poutního místa u kostela Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách. Areál založený podle belgického poutního Foi zahrnuje kostel situovaný na skále nad Plenkovickým potokem, faru s meditační zahranou, svatý pramen s budovami bývalých lázní, areál kopie lurdské jeskyně s bohoslužebným prostorem dole u potoka, křížovou cestu na protější vrch s Kalvárií, a další poutní stezky a skulptury svatých a obrazy Panny Marie.


I naše další cesta překoná zahloubené údolí Plenkovického potoka a po průjezdu Hlubokými Mašůvkami pokračujeme polní cestou ve směru cyklotrasy č. 5264 do lesních komplexů jihozápadních a západních partií přírodního parku Jevišovka. Cesta se mění v luxusní lesní zpevněnou cestu sypanou jemným bílým štěrkem, po které kola uhání závodní rychlostí. Za rozcestím cyklotras měníme značení na cyklotrasu č. 5265. Po překřížení silnice do Jevišovic pak povrch přejde do asfaltového. Mnohakilometrový průjezd lesními komplexy přerušuje jen rozcestí u v lesích ukryté hájovny Jankovec. Cesta zvlněnou lesní krajinou končí na silnici z Jevišovic, kde odbočíme vlevo na silnici, po níž dojedeme do Boskovštejna.


Vesnici rozložené na obou březích horního toku Jevišovky, přehrazené zde hrází Boskovštejnského rybníka, vévodí renesanční tvrz zachovaná v původní dispozici středověké stavby. Dnes slouží soukromým účelům, a proto stavbu oceníme jen z pohledu z exteriéru. Stále ve směru cyklotrasy č. 5285 se dostáváme do sousedních Jiřic u Moravských Budějovic, kde obecní úřad hostí unikátní muzeum hasičské techniky. Polní cesta nás z Jiřic vrací zpět do lesních komplexů obklopujících Jevišovice ze všech stran, jimiž budeme z rozcestí s cyklotrasou č. 5263 pokračovat k severu. Cesta se vine lesními zákoutími a místy se až ztrácí v husté zeleni. Nicméně nás nakonec dovádí k silnici u Hostimi, kde nedaleko hájovny Kyničky navážeme na cyklotrasu č. 5264.


Ocitáme se na severní hranici přírodního parku Jevišovka, který zde sousedí se severněji položeným přírodním parkem Rokytná. Silnice ve směru na vesnice Rozkoš a Slatina nás provádí lesní a po té otevřenou polní krajinou s širokým obzorem. Zároveň míjíme horní hranu údolí řeky Rokytné, které se vine v nevelké vzdálenosti po naší levé ruce paralelně s naší cestou. Kousek stranou naší cesty se ve Slatině skrývá pozoruhodný zámeček a patrovým arkádovým podloubím otevřeným do bývalého zámeckého dvora. Očividně probíhající rekonstrukce snad vrací kouzelnému místu původní, nyní trochu zašlou, krásu.

 

 

Poslední úsek našeho okruhu po krásách regionu Jevišovicka nás po pohodlné silnici dovede v závěrečném sjezdu do údolí potoka Nedveky do vesničky Střelice a tudy už je to jen pár set metrů, než se ocitneme u Jevišovky v údolí pod Starým zámkem, který trůni ve výši. Závěrečný průjezd Jevišovicemi tak patří výstupu nejstarší částí městečka, kdy nás opět vede značení cyklotrasy Krumlovsko-Jevišovicko klikatícími se starými uličkami pří k hlavní bráně Starého zámku. Rekonstrukce a zářící bílá fasáda vrací této další a největší skryté perle regionu lesk a kouzlo srdce kraje, odkud se řídil jeho život a kam lidé ze široka přicházeli. Zámek otevírá své brány veřejnosti a jeho návštěvou tak nejlépe zakončíte okruh romantickým Krajem dvou řek.

 

Doporučujeme navštívit:
Jevišovice: Starý zámek, kostel sv. Josefa, sýpka, Jevišovická přehrada
Černín: kostel sv. Jakuba a tvrz
Zřícenina hradu Lapikus
Plaveč: rotunda
Hluboké Mašůvky: poutní kostel Navštívení Panny Marie a areál
Boskovštejn: tvrz (nepřístupná)
Jiřice u Mor. Bud.: hasičské muzeum
Zřícenina hradu Bukovina