Jak na servis? …aneb garanční prohlídka a ladění řazení

Základní údržbu kola již máme za sebou, proto se vrhneme na některé servisní úkony, které provoz kola většinou přináší. V případě, že jste si udělali radost nákupem nového stroje, je třeba během prvních cca 150 kilometrů počítat s „dobou hájení“ všech komponentů.

Po této době přichází na řadu tradiční garanční prohlídka, kterou každý správný prodejce jízdních kol poskytuje zdarma.

V čem tato prohlídka spočívá? V kontrole utažení všech šroubů, seřízení napnutí všech lanek a chodu všech komponentů. Doba záběhu je důležitá proto, aby si všechny důležité součásti kola během začátku jeho provozu „sedly“ a bylo možné je seřídit naostro.

O dobře provedené garanční prohlídce servis probíhá podle potřeby nebo dle servisních intervalů doporučených výrobcem. Během doby záběhu je vhodné se ke kolu chovat trochu opatrněji, i když to neznamená stejnou péči jako u nového auta. Jen musíte mít na paměti, že se některý ze šroubů nebo lanek řazení může povolit.

Garanční prohlídka má také jednu zásadní výhodu – protože je zdarma, je to jedinečná příležitost, jak otestovat servisního mechanika, který bude kolo seřizovat. V případě, že budete s provedenu prácí spokojeni, budete mít v hlavě vyzkoušeného profíka, který vám pomůže, když sami doma některý servisní úkon nezvládnete. Není nad dobré vztahy se servisákem!

Se servisními úkony začneme trochu zeširoka – co je třeba občas zkontrolovat, abychom si mohli být jisti, že máme pod sebou stále bezpečný dopravní prostředek? Důležité je v první řadě nezanedbávat jeho průběžnou údržbu. Občas je vhodné kolo umýt a po oschnutí jej namazat, abychom předešli rezivění řetězu a dalších náchylných částí kola. Čas od času je vhodné zkontrolovat všechny spoje, zda jsou dobře utažené. Zkontrolujeme tedy šrouby na představci, hlavovém složení, pedály, sedlovou objímku, šrouby na sedlovce a také matice nebo rychloupínáky na obou kolech. Správně napjatá lanka pak zajistí správný chod řazení a brzd.

Seřízení řazení

Jakémukoliv seřizování řazení by měla předcházet kontrola stavu lanek (zda nejsou roztřepené) a také bovdenů (zda nejsou plné špíny). Dobře fungující komplet lanek a bovdenů je předpokladem pro úspěšné seřízení přehazovačky a přesmykače.

Pro seřizování je vhodný montážní stojan, který zajistí, aby zadní kolo nebylo v kontaktu s podložkou.

Začneme komponentem, který používáme častěji, tedy přehazovačkou, která má na starosti více práce. Správná funkce zadního měniče závisí na několika faktorech – na správně nastavených dorazech, napnutí lanka a samozřejmě čistotě řadícího ústrojí.

Pro nastavení rozsahu chodu přehazovačky jsou určeny dorazové šrouby na zadní straně těla přehazovačky. Spodní doraz pro nastavení pozice přehazovačky vůči nejmenšímu pastorku lze nastavit i bez připojeného lanka. Horní doraz již s ním. Pro nastavení spodního dorazu je určen šroubek s označením H (high), pro horní pak L (low). Nastavení správného rozmezí chodu omezení padání řetězu mezi špice a kazetu nebo kazetu a rám. Pro nastavení dorazů je vhodný křížový šroubovák.

U přehazovaček SRAM tyto šrouby naleznete přímo na těle měniče.

 

01_menic

Při výměně lanka za nové je třeba jej před řadicí mechanismus protáhnout skrz bovdeny až k přehazovačce, kde ji upevníme šroubem k tomu určeným.

Před napnutím lanka zkontrolujeme stavěcí šrouby na řazení a přehazovačce – měly by být někde v polovině svého chodu. Při napínání lanka přehazovačky je třeba mít zařazen nejtěžší převod (nejmenší pastorek). V případě inverzní přehazovačky je to přesně naopak. Většina přehazovaček však využívá klasický tah pružiny, inverzní systém není příliš rozšířen. Po napnutí lanko zajistíme inbusovým šroubem a vyzkoušíme funkci řazení.

V případě, že má řetěz tendenci přeskakovat na lehčí převody, je třeba tah lanka povolit, v případě, že se mu nahoru moc nechce, je třeba lanko přitáhnout. K tomu je určen stavěcí šroub na těle přehazovačky. Stejnou funkci má i šroub přímo na řadicím mechanismu na řidítkách, který dovoluje ladit řazení i při jízdě. U přehazovaček SRAM stavěcí šroub chybí, nastavení tedy provádíme přímo na řidítkách.

Jestliže se chod v rozsahu stavěcího šroubu nepodaří nastavit, vrátíme jej do původní polohy, povolíme lanko a znovu jej napneme.

Na závěr ještě jedno opatření – vezměte do ruky hadr, přes něj chyťte lanko vedené pod nebo nad rámem a zatáhněte za něj. V případě, že byl ještě někde prostor, aby si lanko sedlo, tímto úkonem jste jej odstranili a dotažením lanka předejdete nemilému překvapení po několika ujetých kilometrech. Tato rada je použitelná i pro přesmykač a obě brzdy.

Jak je to se seřízením přesmykače? Ve srovnání s přehazovačkou velmi podobně, jen je třeba na začátku také zkontrolovat pozici přesmykače vůči převodníkům. Výškový rozdíl vnějšího ramene vodítka přesmykače a velkého převodníku by se měl pohybovat v rozmezí 1 až 3 mm. U nových komponentů je na vodítku řetězu pro lepší orientaci nalepena nálepka vymezující tento prostor.

Vodítko přesmykače by navíc mělo být rovnoběžné s převodníky, aby při šlapání nedocházelo ke křížení řetězu s převodníky.

Před instalací nového lanka je opět vhodné zkontrolovat stav bovdenů a také nastavit stavěcí šroub na řadicím mechanismu asi do poloviny jeho chodu. Lanko totiž občas potřebujeme nejen dotáhnout, ale i povolit.

02_smyk

Nyní natáhneme lanko a přichytíme jej upevňovacím šroubem, po kterým ho předtím protáhneme. Jakmile máme lanko utažené, zařadíme nejlehčí převod, abychom mohli seřídit dolní doraz přesmykače. Pro ten je určen šroub blíže k převodníkům. Výsledkem seřízení by mělo být vodítko v takové poloze, při které nebude při nejlehčím převodu řetěz škrtat o vodítko přesmykače a zároveň nebude při řazení z většího převodníku padat za nejmenší.

Pokud padat bude, je třeba doraz dotáhnout. Jestliže se mu naopak na nejmenší převodník nechce, musíme doraz (nebo i lanko) mírně povolit.

Vyzkoušíme řazení nahoru i dolů. Jestliže jde řetěz na větší převodníky ztuha, zvýšíme napětí lanka pomocí stavěcího šroubu na řidítkách.

Na závěr pak doladíme horní doraz (šroub dále od převodníků). I zde je držíme zásady, že by řetěz neměl škrtat o vodítko ani při zařazeném nejtěžším převodu.

Tím máme řazení seřízeno a nezbývá než kolo projet a ověřit kvalitu našich servisních úkonů v praxi!