Hornickou cyklotrasou Rosickem a Oslavanskem

Průběh trasy:

Oslavany - Zbýšov - Babice u Rosic - Zastávka - Chroustovské údolí - Říčky - Javůrek - Domašov - Rudka - Litostrov - Zbraslav - Příbram na Moravě - Vysoké Popovice - Lukovany - Ketkovice - Oslavany

Charakteristika:

Od kouzelného údolí Oslavy k Bílému potoku bývalým Rosicko-oslavanským uhelným revírem za hornickými památkami.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 56 km
Vhodný typ kola: Horské
Turistická oblast: Brno a okolí

Popis:

Tento okružní výlet, jehož trasa je značena červeným pásovým značením, vás zavede za pozoruhodnými památkami bývalého Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Počátek těžby v Oslavanech sahá před rok 1755. V severní části se začalo dobývat uhlí jen o několik let později, ale skutečný rozmach dolů v regionu nastal až v 19. století. Uhlí se zde těžilo do konce roku 1991 a dnes oblast Rosicko-oslavanska nabízí svým návštěvníkům bohatou paletu technických a kulturních památek a zážitků.

 

Na okruh Hornické cyklostezky se vydáte od železniční stanice v Oslavanech, alternativně můžete zvolit start i ve stanicích Zastávka u Brna nebo Vysoké Popovice. Nad Oslavany se tyčí těžní věž dolu Kukla s rozsáhlými haldami hlušiny, které jsou nejvíc nápadné právě u vlakového nádraží. Pěkný pohled na haldy je také z návrší od kostela sv. Mikuláše, vedle něhož na hřbitově najdeme pomníky důlních katastrof. Nenechte si ujít ani návštěvu renesančního zámku s arkádami a expozicí hornictví, energetiky a hasičské techniky, která umocní dojem z návštěvy bývalé bašty průmyslu a energetického zázemí Brna.

 

Po prohlídce města se vydáte do Zbýšova, kde si těsně před vjezdem do centra udělejte malou odbočku k nádherně zachovalé těžní věži dolu Simson (veřejnosti nepřístupné). V případě parného počasí se můžete zchladit v nově zrekonstruovaném koupališti s toboganem. Nicméně největší atrakcí Zbýšova je Muzeum průmyslových železnic ležící u silnice směrem na Babice. Otevírací dobu a možnosti svezení v historických úzkorozchodných důlních a průmyslových vláčcích si můžete dopředu ověřit na www.mpz.cz. Muzeum se nachází v objektu bývalého dolu Jindřich II., který byl nejhlubším černouhelným dolem ve střední Evropě (1550 m) a který poznáte z dálky viditelnou těžní věží.


Následující cesta vás dovede do Babic u Rosic, kde na návsi s kaplí sv. Antonína Paduánského odbočíte doleva a lesní cestou pojedete podél bývalé vlečky do Zastávky. Asi v polovině cesty minete jeden z nejvýznamnějších dolů Ferdinand. Po občerstvení v Zastávce si nezapomeňte udělat krátkou odbočku do Rosic. Místní naučná stezka městem vám ukáže zámek s renesančními arkádami, kapli Nejsvětější Trojice, Včelařské muzeum (návštěvu nutno domluvit předem) či historický pranýř.

 

Z Rosic vyjedete směrem na Litostrov, ale po 2 km odbočíte vpravo na silničku do malebného Chroustovského údolí. U samoty na soutoku potoků končí asfalt a značení vás vyzve zdolat strmé, ale jen 1 km dlouhé stoupání do Říček. Z Říček si výlet můžete zkrátit po cyklostezce do Domašova nebo jet dál podle značení. Nejdříve vás čeká sjezd k rybníku Bahňák. Lze se v něm koupat, v sezóně je otevřeno občerstvení. Po podjetí dálnice vystoupáte k Javůrku a po dalších 2 km dorazíte do Domašova.

  

Další trasa vede napříč údolími převážně po silnicích III. tř. nahoru a dolů přes Rudku, Litostrov, Zbraslav, Příbram na Moravě do Vysokých Popovic a Lukovan. V Příbrami si všimněte moderní kaple sv. Floriána a Panny Marie, která svým tvarem připomíná Noemovu archu. Malá kaplička sv. Floriána je i ve stoupání při výjezdu z obce. Ve Vysokých Popovicích na železniční zastávce můžete cestu ukončit. Obcí Lukovany projedete v horní části. Pozoruhodný románský kostel sv. Václava se nachází níže v obci. Za obcí vás čeká obtížnější terén. Nejprve pojedete po polní cestě prudce dolů do lesa, následuje strmý výjezd a pak polní cesta do Ketkovic. Za nimi pokračujete po lesní cestě, v horní části asfaltové, v dolní části s nezpevněným povrchem, kde v prudkém klesání dbejte opatrnosti. Odměnou vám bude bezpečný příjezd do cíle vaší cesty - města Oslavany.

    

Doporučujeme navštívit:

Oslavany: zámek, těžní věž dolu Kukla, rozhled od kostela sv. Michala
Zbýšov: těžní věž dolu Simson, Muzeum průmyslových železnic, koupaliště

Rosice: zámek, kaple Nejsvětější Trojice, Včelařské muzeum

Říčky: rybník Bahňák

Příbram na Moravě: kaple sv. Floriána a Panny Marie

Lukovany: kostel sv. Václava