Hodonínskem

Průběh trasy:

Hodonín - Zbrod - Roztrhánky - Soboňky - Bzenec

Charakteristika:

Projedeme se náročnějším terénem, ale o to malebnější přírodou, která nám poskytne nezapomenutelné zážitky z našich cest.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 39 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 199 m n.m. / 165 m n.m.
Celkové převýšení: 85 m

Popis:

Projedeme se náročnějším terénem, ale o to malebnější přírodou, která nám poskytne nezapomenutelné zážitky z našich cest.
Vyjíždíme z Hodonína. Budova radnice byla postavena vídeňským architektem Arnoštem Gotthilfem v letech 1902–1904 ve stylu norimberské secese. Farní  kostel svatého Vavřince je původně gotická stavba z první poloviny 13. stol.  Dnešní barokní podoba je z let 1780–1786. Zámeček, který je sídlem Masarykova muzea, byl postaven v barokním slohu v r. 1642. V devadesátých letech 20. stol. proběhla generální oprava sídla a v r. 1997 byla otevřena nová stálá expozice věnovaná osobnosti prvního československého prezidenta T. G. Masaryka a historii města Hodonín. V areálu bývalých malých kasáren se nachází Muzeum naftového dobývání a geologie. Park s židovskými náhrobky je připomínkou židovského hřbitova, který zde býval dříve. Zdejší Zoo byla založena v r. 1976, v současné době je k vidění 173 druhů zvěře. Lázně Hodonín slouží k léčbě onemocnění pohybového aparátu a kardiovaskulárního systému. V Hodoníně je i letní koupaliště.
Projíždíme přes Hodonínské rybníky. Je to soustava osmi vodních ploch využívaných k chovu ryb, kachen a hus. Po pravé straně se rozkládá přírodní rezervace Stupava s výjimečně bohatou flórou a faunou, a také odpočinkové místo s krytým altánem, lavičkami a kapličkou sv. Jana uprostřed lesů. Jedeme přes Zbrod, Černé bláto, Deskovou alej, Zavřenou, samotu Roztrhánky až do Rohatce. Tvrz ze 13. stol. zanikla již ve 14. stol. U Baťova kanálu je násypné zařízení, z něhož se sypal lignit dopravovaný k této vodní cestě od Ratíškovického dolu Tomáš.
Jedeme přes Soboňky, po pravé straně se rozprostírá národní přírodní památka Váté písky, bývalý protipožární pás podél železnice s jedinečnými společenstvy pískomilných druhů. Mezi živočichy je významný výskyt hmyzu a ptáků.
Přejedeme do Vracova. Město je známé již z doby Velkomoravské říše. Za Přemysla Otakara II. byl správním střediskem oblasti. Kostel ze 13. stol. byl později barokně upraven. Ve městě je radnice se zajímavou věží s ochozem a menší národopisné muzeum. Severně od města stojí staré habánské vinné sklepy.
Nakonec přijedeme do Bzence, centra vinařské oblasti. Stojí zde zámek připomínaný kolem r. 1517. Součástí zámku jsou francouzská zahrada, anglický park s cennými dřevinami (900 let stará Bzenecká lípa) a vinné sklepy. V Bzenci náš výlet končí.