Hlavní instituce zabývající se cykloturistikou a cyklistickou dopravou

 • Koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR
  Ing. Jaroslav MARTINEK

  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  Krapkova 3
  779 00 Olomouc
  E: jaroslav.martinek@cdv.cz
  Tel. +420 548 423 797, 602 503 617
  www.cyklostrategie.cz
  www.cyklokonference.cz

 • Česko jede
  Ing. Daniel MOUREK
  E: daniel.mourek@nap.cz
  Tel: +420 736 747 361
  www.ceskojede.cz
 • Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
  Vinohradská 46
  P.O.Box 32
  120 41 Praha 2
  Tel: +420 221 580 111
  www.czechtourism.cz
 • Klub českých turistů
  Mgr. Karel MARKVART
  E: markvart@kct.cz
  Tel: +420 736 754 004
 • Státní fond dopravní infrastruktury
  Ing. Karel HAVLÍČEK
  ředitel odboru řízení výdajů
  Sokolovská 278
  190 00 Praha 9
  E: karel.havlicek@sfdi.cz
  Tel: +420 606 642 801
 • Ministerstvo dopravy
  Ing. Václav KRUMPHANZL
  odbor pozemních komunikací
  oddělení telematiky a zpoplatnění silniční sítě
  Nábř. Ludvíka Svobody 12
  110 15 Praha 1
  E: vaclav.krumphanzl@mdcr.cz
  Tel: +420 225 131 407
  www.mdcr.cz