Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole

 

ICT_LOGOSTRIP_CZECH_160x32Q

Jihomoravský kraj se zapojil do projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“), který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020).

Vedoucím partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH z Dolního Rakouska. Kromě Jihomoravského kraje jsou dalšími projektovými partnery Waldviertel Tourismus, Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, Nadace Partnerství, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Vysočina Tourism.

Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2016, doba realizace projektu je 36 měsíců.

Cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a ostatních projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území.

Aktivity 2017

Dne 26. září 2017 se v Dřevěném salónku Louckého klášteře ve Znojmě konala Zahajovací konference, která je jednou z aktivit Jihomoravského kraje v rámci realizace projektu:

Program konference/ Programm der Eröffnungskonferenz

Tisková zpráva

Prezentace a fotodokumentace

Ve 2. polovině 2017 probíhala realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Stolní a kartičkový kalendář pro rok 2018, 2019 a 2020“ (12). V rámci publicity byl kalendář distribuován široké veřejnosti na veletrzích Go a REGION TOUR 2018 (1). Informace o projektu a možnosti vyzvednutí kalendáře v rámci veletrhu byli informováni starostové všech obcí Jihomoravského kraje prostřednictvím elektronického měsíčníku „Aktuality z JMK 1/2018 pro obce“. Dále byl kalendář šířen v rámci pracovních setkání se zástupci obcí, mikroregionů, místních akčních skupin a odborné veřejnosti, a projektovým partnerům k propagaci projektu v daném regionu a k využití při účasti na veletrzích.

Aktivity 2018

Začátkem roku 2018 byla vyhlášena výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu „Grafický návrh a zhotovení prezentačních Roll Upů a bannerů na veletrh FOR BIKES 2018 a 2019“. V rámci propagace projektu budou Roll Upy součástí expozic stánku projektu na veletrzích v České republice i zahraničí, kterých se budou účastnit všichni projektoví partneři. V letošním roce byly Roll Upy využity k prezentaci na veletrzích: F.RE.E. Mnichov (12), Cyklo Hradec Králové, ITB Berlín (1) a Utrecht (1).

Připravované aktivity v roce 2018

  • Vytvoření webové aplikace pro prezentaci trasy EuroVelo 13 (Železné opony)
  • Účast veletrhu FOR BIKE 2018 (06. - 08.04.2018 v Praze)
  • Zajištění prezentace v reportážích ve speciální rubrice pořadu ČT Toulavá kamera
  • Výroba a instalace informačních tabulí
  • Propagační předměty pro účastníky cykloakcí

V případě dalších dotazů týkajících se projektu se můžete obrátit na Ing. Jaroslava Keprta (tel. č.: 541 651 325, e-mail: keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz) nebo Ing. arch. Šárku Paulíkovou (tel. č.: 541 651 347, e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz) z odboru regionálního rozvoje Krajského řadu Jihomoravského kraje.