Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

JihomoravskyKraj
                                       Weinviertel


Vedoucí partner projektu:    
Jihomoravská kraj
Partner projektu:                  Weinviertel Tourismus GmbH, Kolpingstrasse 7, 2170 Poysdorf

Cykloturistika je jak na jižní Moravě, tak v regionu Weinviertel důležitým segmentem turistiky s významným ekomonickým přínosem. V Dolním Rakousku se již v minulosti uskutečnily podrobné průzkumy a výpočty ekonomického přínosu cykloturistiky a přeneseně i přínosu budování cyklistických stezek. Metodiky pro hodnocení přínosu cykloturistiky používané v Rakousku a Německu mohou být velmi dobře použitelné i v podmínkách Jihomoravského kraje, potažmo pro ostatní kraje ČR. 
V posledních letech se regiony jižní Moravy a Weinviertlu propojily trasami EuroVelo. Náš přeshraniční region se tak stal významným místem na mapě cykloturistické Evropy. Je oprávněné očekávat, že oba regiony začnou hodnotit ekonomický přínos těchto dlouhodobých společných investicí a marketingu. O výstupy bude velký zájem ze strany obcí, regionů, komerčního sektoru i odborné veřejnosti. Projekt posílí konkrétní spolupráci obcí a regionů, řídících institucí, subjektů podnikatelskoho sektouru

Výstupy projektu:
  1. Zpracování metodiky vyhodnocení ekonomického přínosu cyklistických stezek pro region
  2. Zpracování dat pro ověření metodiky na vybraných úsecích dálkových cyklotras EuroVelo
  3. Studie výpočtu ekonomického přínosu cyklistických stezek pro region podle navržené metodiky (09/2014)
  4. Výstupní seminář v Brně 5. Zveřejnění výstupů


Celkové způsobilé výdaje projektu:         22 683 EUR
Finanční příspěvek z ERFD:                    19 280 EUR

Projekt je financován z Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji Operačního programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 -2013“.


MapkaEurovelotras

Přílohy k projektu:


EUText                     SpolupraceAT