Drahanskou vrchovinou za perlami Vyškovska

Průběh trasy:

Vyškov - Opatovice - Ruprechtov - Rychtářov - Lhota - Vyškov

Charakteristika:

Cyklotrasa vedoucí jak po silnicích III. třídy tak i po lesních cestičkách nás zavede do oblasti Drahanské vrchoviny. Projedeme se těsně při hranici vojenského újezdu, nad údolím Malé Hané, které je zatopené vodami Opatovické přehrady či Kateřinským údolím. Nezapomeneme ani na památky v Ruprechtově nebo Vyškově.

Parametry trasy:

Náročnost trasy: Turista
Délka trasy: 34 km
Maximální / minimální nadmořská výška: 531 m n.m. / 260 m n.m.
Celkové převýšení: 611 m

Popis:

Cyklotrasa vedoucí jak po silnicích III. třídy tak i po lesních cestičkách nás zavede do oblasti Drahanské vrchoviny. Projedeme se těsně při hranici vojenského újezdu, nad údolím Malé Hané, které je zatopené vodami Opatovické přehrady či Kateřinským údolím. Nezapomeneme ani na památky v Ruprechtově nebo Vyškově.

Startujeme ve Vyškově, který nabízí řadu sakrálních i světských památek. V původně gotickém hradu z 15. století, který byl v letech 1665–1682 přestavěn na zámek, je umístěno Muzeum Vyškovska. Zámecká zahrada zde existovala již v 15. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1464–1466, kaple sv. Otýlie pochází z r. 1692. Dominantou náměstí je radnice z r. 1569 s dochovaným renesančním podloubím a štukovou výzdobou z 18. stol., morový sloup na náměstí je z r. 1719. Na starém vojenském letišti najdeme Muzeum letecké a pozemní techniky, na nádraží se v Železničním muzeu vrátíme do časů páry. Nejen děti určitě potěší návštěva aquaparku či Zooparku, k němuž patří také Dinopark. Zde můžeme obdivovat na tři desítky modelů druhohorních dinosaurů v životní velikosti, z nichž některé jsou dokonce pohyblivé a ozvučené. Součástí je i 3D kino a paleontologické hřiště. Vyjíždíme po cyklostezce do městské části Pazderna a dále do městské části Dědice. Zde si můžeme prohlédnout barokní kostel Nejsvější Trojice z r. 1753. Za obcí se napojíme na cyklotrasu č. 5071, projíždíme kolem obce Opatovice a vodní nádrže Opatovice, která slouží jako zásobárna pitné vody a proto je zde koupání zakázáno. Na rozcestí U Kateřinského údolí následujeme cyklotrasu č. 5074, pak cyklotrasu č. 5072 až do Ruprechtova. Tato obec byla za okupace vysídlena pro potřeby německé střelnice. Na severním okraji se nachází větrný mlýn z r. 1873, který byl v r. 1884 přestavěn na pohon Halladayovou turbínou – jediný exemplář v Evropě – namontovanou na původní válcový objekt větrného mlýna holandského typu. Objekt je zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti. Možnost koupání poskytuje vodní nádrž s travnatou pláží. Po prohlídce obce se vracíme na náš okruh po cyklotrase č. 5072 až k rozcestí Kuchlov. Zde se napojíme na cyklotrasu č. 5029. Nad rozcestím nad pravým břehem Malé Hané se nacházejí zbytky hradu. Další zříceniny hradu jsou k vidění nad rozcestím Pod Hrádkem nad levým břehem Malé Hané. Jedeme dále do Rychtářova, kde uvidíme kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 1783 a lovecký zámeček Trojerov, který byl postaven r. 1755 olomouckým biskupem F. J. Troyerem, upravovaný koncem 18. a počátkem 19. stol. Z Rychtářova sjíždíme přes Lhotu a Dědice zpět do Vyškova.