Cyklotrasy upravované Školním lesním podnikem Křtiny

Jihomoravský kraj obdržel žádost Mendelovy univerzity v Brně, Školního lesního podniku Křtiny (dále jen ŠLP Křtiny) o poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000.000,-- Kč na spolufinancování projektu „Oprava povrchu cyklotras č. 5080 a č. 5119 na území ŠLP Křtiny“.

V rámci projektu budou opraveny cyklotrasy č. 5080 a 5119. Obě cyklotrasy vyžadují odvedení vody z tělesa trasy a následně opravu povrchu vozovky. Cyklotrasa č. 5080 je v havarijním stavu, vozovka prakticky chybí, chybí podélné i příčné odvodňovací objekty, bez kterých není možné udržet kvalitní povrch cyklotrasy. Bude vytvořen nový povrch technologií vibrovaného štěrku. Délka cyklotrasy je 0,7 km. Cyklotrasa č. 5077/5081 v úseku od křižovatky s cyklotrasou 507 za Jedovnicemi směrem na Bukovinu nemá z části povrch. Při opravě bude použito technologie opravy tzv. penetrovaným makadamem. Délka úseku cyklotrasy je 1.160 km.  Cyklotrasy prochází krásnou krajinou v blízkosti rekreační oblasti Jedovnic, s minimálním kontaktem s motorovou dopravou.

Celkové předpokládané náklady činí 2.222.000,-- Kč, předpokládaná spoluúčast žadatele je ve výši 222.000,-- Kč.

Předkládaný projekt  je  v souladu s cíli Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2010 – 2013, prioritou D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb, D.4.2 Pokračování v budování a údržbě turistických liniových tras a stezek (pěší, cyklo, hipo…) a  „Programu rozvoje cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“, tj. řešení minimálního kontaktu cyklistů s  motorovou dopravou, priorita 1 – Rozvoj cyklistické dopravy, cíl 1.1. Podpora budování cyklostezek a Priorita 2 – Rozvoj cykloturistiky v kraji, cíl 2.3 Podpora budování cyklotras a související infrastruktury.

  Cyklotrasa 5077-5081_Proklest_01

Cyklotrasa 5077-5081_Proklest_02

Cyklotrasa 5080_Mokřadní

DSCN1030

DSCN1031

JEDOVNICE