Cyklobus Prostějov - Boskovice

Dopravce FTL – First Transport Lines, a.s. ve spolupráci s městem Prostějov připravují každoročně provoz cyklobusu.

V květnu, červnu a září je provoz cyklobusu pouze o víkendech. O letních prázdninách od 1.7. do 31.8. je cyklobus provozován denně. Trasa cyklobusu je vedena z Prostějova na Protivanov. Spoje cyklobusu jsou realizovány prostřednictvím pravidelné linkové dopravy. Kapacita přívěsného vozíku připojeného za autobus je 20 jízdních kol. Cyklisté jsou nápomocni při nakládce a vykládce jízdních kol, které si ve vozíku uzamknou vlastním zámkem. Za přepravovaná jízdní kola po uložení do vozíku ručí přepravce. Na spojích cyklobusu platí přepravní a tarifní podmínky Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Bližší informace o provozu cyklobusu podají pracovnice Informační kanceláře FTL, tel. 582 333 181 a také Informační centrum Městského úřadu v Prostějově, tel. 582 329 722.

Informace také v sezóně naleznete na www.ftl.cz a www.mestopv.cz

Pozoruhodnosti na trase

Protivanov

První písemná zpráva pochází z roku 1505. Obec se nachází v nadmořské výšce 662 metrů. Na území žije 1077 obyvatel. Dominantou obce je farní  kostel Narození panny Marie z roku 1772, sakristií z poloviny 19. stol. a věží z počátku 20. stol.

Drahany

Obec Drahany dala název vrchovině, na které se nachází. Drahany leží v západní  části prostějovského okresu na hlavním hřebeni Drahanské vrchoviny v průměrné nadmořské výšce 625 metrů. Drahany jsou nejvýše položenou obcí východní části Drahanské vrchoviny.

Malé Hradisko

V blízkosti obce Malé Hradisko se nachází archeologické naleziště Staré Hradisko. Nedaleko něj v minulosti procházela historická obchodní cesta Jantarová stezka. Opevněná  část na izolovaném ostrohu mezi dvěma potoky měla rozlohu asi 37 ha a zbytky vysokých valů se dochovaly dodnes. Oblast je volně přístupná a je doplněna naučnou stezkou s informačními panely.

Buková

V obci stojí chráněná zvonice z 18. století, kaple sv. Josefa ze 30 let 20. století a početná skupina lidových domů dřevěných a z hliněného zdiva 19. století.

Moravský kras

Patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, z nichž  čtyři jsou přístupné veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby po podzemní  říčce Punkvě spojené s prohlídkou dna propasti Macocha. Kateřinská jeskyně, která je známá unikátními hůlkovými stalagmity, jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-Šošůvské jeskyně tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi.