Cyklistická síť EuroVelo

EuroVelo ve světě
EuroVelo v České republice a na jižní Moravě
EuroVelo 9: Jantarová stezka
EuroVelo 4
EuroVelo 13: Stezka železné opony

EuroVelo ve světě

EuroVelo v EvropěPropojení evropského kontinentu kompaktní sítí dálkových cyklistických tras a současně rozvoj cykloturistiky jako ekologicky šetrného způsobu cestování a udržitelného ekonomického zdroje pro regiony a města na trasách – takové jsou cíle ambiciózního projektu EuroVelo, který společně s mnoha partnery realizuje Evropská cyklistická federace. Dvanáct dálkových cyklotras v celkové délce 66 tisíc kilometrů křižuje napříč evropským kontinentem a propojuje všechny země Evropy. Průjezdy říčními údolími i přejezdy hornatých částí Evropy, vyjížďky podél mořského pobřeží i vnitrozemím, historické i přírodní památky světového formátu – to vše čeká na návštěvníky sítě EuroVelo. Již do roku 2013 bude většina tras vyznačena podle jednotné Evropské metodiky EuroVelo a postupně by tyto trasy měly splňovat všechna kritéria kvality povrchů, značení a bezpečnosti.

EuroVelo v České republice a na jižní Moravě

Českou republikou, ve které koordinaci EuroVelo tras zajišťuje Nadace Partnerství, prochází hned čtyři ze čtrnácti tras – východ a západ Evropy spojuje trasa 4, s koncovými městy Roscoff (nejzápadnější výběžek pobřeží Francie) a Kyjev na Ukrajině a její délka je 4 000 km. Sever s jihem Evropy spojuje trasa 9 – Jantarová stezka, 1930 kilometrů dlouhá trasa vedoucí z Gdaňsku na pobřeží Baltu do Puly na Jadranu. Obě trasy se protínají v Brně. Třetí trasou je Stezka železné opony s číslem 13, která vede i podél hranic České republiky s Německem a Rakouskem. Jediná, která neprochází Jihomoravským krajem, je Středoevropská trasa – EuroVelo 7. Začíná na severním cípu Skandinávie a přes Něměcko, Českou republiku, Rakousko a Itálie končí po šestitisících kilometrech na ostrově Malta.

EuroVelo v ČR  EuroVelo v JMK

EuroVelo 9: Jantarová stezka

Klíčová místa na trase: Gdaňsk – Vratislav – Jeseník – Olomouc – Brno – Mikulov –  Valtice – Břeclav – Vídeň – Bad Radgersburg – Maribor – Celje – Lublaň – Pula

Délka: 1930 km

Značení (v jihomoravském kraji bude EuroVelo 13 vyznačena do roku 2013)

Eurovelo 9

Webové stránky stezky: www.eurovelo.org.

EuroVelo_9

Jantarová stezka byla v dávné minulosti známa jako důležitý dopravní koridor určený k přepravě  jantaru. V dnešní době se z 1930 kilometrů dlouhé stezky stala oblíbená turistická trasa, která je součástí evropské cyklistické sítě EuroVelo, a to s pořadovým číslem 9. EuroVelo 9 začíná v polském přístavním městě Gdaňsku a do České republiky vstupuje v Jeseníkách, kde také začíná náročnější cyklistický terén. Z Jeseníků pokračuje stezka přes Olomouc do Jihomoravského kraje. Ještě před příjezdem do moravské metropole provede cyklisty unikátní oblastí Moravského krasu. V tomto přírodním klenotu jižní Moravy na návštěvníky čeká množství jeskyní, propastí, slepých i poloslepých údolí i nečekané vývěry podzemních vod. Nejznámějšími místy, které nesmíte minout, jsou propast Macocha a Punkevní jeskyně. Dále vás trasa provede malebným údolím řeky Svitavy až do univerzitního města Brna, kterému dominují hrad Špilberk a katedrála svatého Petra a Pavla. Milovníci funkcionalistické architektury by rozhodně měli věnovat pozornost Brněnským architektonickým stezkám, které je provedou po jedinečných funkcionalistických stavbách města v čele s vilou Tugendhat. Část stezky od Brna až k hranicím s Rakouskem nabízí projížďku regionem proslulým vínem, vinicemi a vinařskou kulturou. Díky velkému množství atraktivních cílů a mírnému terénu je ideálním místem pro cykloturistiku. Na trase mohou cyklisté obdivovat Památník písemnictví na Moravě v benediktinském klášteře v Rajhradě, kontroverzní nádrž Nové Mlýny, nad kterou ční bílé svahy Pálavských vrchů. Za nimi pak stojí u hranic město s „vůní jihu“ Mikulov i se svou dominantou – barokním zámkem. Ještě než EuroVelo 9 překročí hranice s Rakouskem provede návštěvníky Lednicko-valtickým areálem, plným romantických hradů, kaplí i zámečků. Od hranic již stezka směřuje k Vídni a dále k rakousko-slovinským hranicím a vede cyklisty malebnou pahorkatinou u slovinského Mariboru, přes Lublaň a Piran podél pobřeží poloostrova Istrie až do Puly.

EuroVelo 4

Klíčová místa na trase: Roscoff – Saint-Malo – Calais – Düsseldorf – Frankfurt nad Mohanem – Cheb – Beroun – Praha – Brandýs nad Labem – Kolín – Bystřice pod Pernštejnem – Brno – Strážnice – Uherské Hradiště – Kroměříž – Přerov – Hranice – Ostrava – Krakov – Lvov – Kyjev

Délka: 4000 km

Značení (není vyznačena v terénu)

Eurovelo 4

Webové stránky stezky: www.eurovelo.org

EuroVelo_4

Jedna z klíčových evropských cyklistických tras, EuroVelo 4, protíná celou Evropu od západu až na východ. Čtyři tisíce kilometrů dlouhá trasa nabízí dobrodružné putování od francouzského pobřeží z malého přístavního městečka Roscoff přes Belgii, Německo až do České republiky. Přes Beroun, Prahu a Kolín se cyklisté dostanou až do Bystřice pod Pernštejnem, za níž již začíná Jihomoravský kraj. EuroVelo 4 zde propojuje gotickou architekturu s moderní metropolí, historickým okolím Slavkova a tradičním vinařským regionem na Kyjovsku. Nedaleko Bystřice přivádí cyklisty ke gotické perle jižní Moravy, hradu Pernštejn, odkud je vede k raně gotickému klášter s unikátní historií – Porta Coeli, neboli Bráně nebes v obci Předklášteří. Odtud pak EuroVelo 4 pokračuje k brněnské přehradě, oblíbenému letnímu cílu obyvatel Brna i okolí. Moravská metropole, které dominuje hrad Špilberk a katedrála svatého Petra a Pavla, je jedním z kulturních center České republiky. Z množství hudebních, divadelních festivalů a kulturních akcí patří k těm nejoblíbenějším festival Brno – město uprostřed Evropy, kterému vévodí přehlídky ohňostrojů na brněnské přehradě a na hradě Špilberk. Z kulturního centra zavede cyklisty trasa o několik kilometrů dále na místo plné historie – do Slavkova. Nedaleko něj totiž v Bitvě tří císařů slavně zvítězil francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. Kromě samotného bojiště je turistickým lákadlem i Slavkovský zámek. Z regionu historie míří trasa do regionu vína a vinných sklepů, na Kyjovsko. Milotický zámek vítá cyklisty chvilku předtím, než dorazí na česko-slovenské pomezí k řece Moravě. Podél ní pokračuje dále do české mekky folkloru – do Strážnice. V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy si na své přijdou milovníci lidové hudby, kultury a tradic. Odtud pak EuroVelo míří k Olomouci, před níž se stáčí podél Bečvy a pokračuje dále do Polska a na Ukrajinu.

EuroVelo 13: Stezka železné opony

Klíčová místa na trase: Barentsovo moře – Petrohrad – Tallin – Riga – Gdaňsk – Lübeck – Cheb – Železná ruda – Vyšší Brod – Znojmo – Mikulov – Valtice

Délka: 6800 km

Značení (v jihomoravském kraji bude EuroVelo 13 vyznačena do roku 2013)

Eurovelo 13

Webové stránky stezky: www.eurovelo.org 

EuroVelo_13

Až do roku 1989 byla Evropa rozdělena na východní a západní blok. Východ tvořily státy s nedemokratickým komunistickým režimem, který kromě jiného bránil svým občanům ve volném cestování. Po celé délce hranic, které oddělovaly východ od západu, byla vybudována neprostupná linie hlídaná pohraniční stráží. Díky nepřístupnosti a absenci intenzivního zemědělského a lesního hospodaření zde vznikl několik desítek až stovek metrů široký přírodní pás, nazývaný dnes Green Belt – Zelený pás. Také v České republice se podél bývalé železné opony dochovaly vzácné druhy rostlin a živočichů, které z intenzivně využívané krajiny vymizely.

Od roku 2004 se řada Evropských států a organizací hlásí k iniciativě poslance Evropského parlamentu Michaela Cramera, který přišel s nápadem na vytvoření Stezky železné opony. Tato páteřní stezka vedoucí od Barentsova moře celou Evropou až k Černému moři spojuje místní sítě turistických stezek pro pěší, koně a cyklisty a zároveň je otevřeným muzeem nedávné historie Evropy. Na hranicích jižní Moravy a Dolního Rakouska vede 160 km této unikátní trasy. Cyklisté projedou Národní park Podyjí, který je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy, plného mimořádných scenérií, rozmanitých skalních amfiteátrů i říčních meandrů. Ještě před vjezdem do historického Znojma provede trasa cyklisty jednou z nejznámějších a zároveň nejstarších vinicí Šobes. Samotné Znojmo je městskou památkovou rezervací, v níž se nachází například Národní kulturní památka rotunda svaté Kateřiny, několik kostelů a architektonický skvost, Loucký klášter – ten zatím čeká na svou rekonstrukci. Dále po trase prejedou cyklisté tradiční vinařskou obcí Šatov, se známým Malovaným sklepem,  a nedaleko obce lze navštívit i pozůstatky vojenského opevnění včetně pěchotního srubu. Podél hranice přivádí stezka cyklisty k bílým svahům Pálavských vrchů, za nimiž již vyčnívají věže města Mikulov. V něm si mohou návštěvníci prostřednictvím informačních panelů na Stezce svobody připomenout nedávnou historii a osudy lidí žijících za železnou oponou. Než EuroVelo 13 definitivně překročí hranice představí ještě návštěvníkům Valtice i s místním zámkem a Bylinkovou zahradou Tiree Chmelař.