Čejč

GPS: N 48° 56′ 41″ E 16° 57′ 47″
Kontaktní osoba: Lenka Šagátová
Adresa: 696 14 Čejč 17
Telefon: 518 361 118
Fax: 518 361 118
E-mail: lenka.sagatova@cejc.cz
Web: http://www.cejc.cz

Popis:

HISTORIE OBCE


Čejč je obcí starobylého rázu a poprvé se připomíná v roce 1222. V roce 1335 se poprvé jmenuje městečkem s právem konat týdenní trhy, vařit a prodávat pivo. V roce 1459 byla obec podle písemných záznamů již pustá, neboť utrpěla těžké ztráty za husitských válek.


V roce 1769 nařídila císařovna Marie Terezie zorání obecních pastvin u Čejče, aby byly na takto získané půdě zakládány nové osady. Tehdejší správce císařských statků, svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska a Franche - Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. Tyto rodiny pocházely z kraje Besanconského, panství Dorna, z vesnice Deservillers.


První polovina 19. století přinesla obci velký rozvoj. V roce 1825 přestavěl podnikavý čejčský občan Poduška místní zájezdní hostinec na patro a zřídil zde lázně s léčivým sirným pramenem. Hned v prvních letech přivábily lázně mnoho hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí a k jejich rozkvětu napomáhal v následujících letech i rychlý rozvoj Čejče.
PAMÁTKY V OBCI


Nejvýznamnější památkou v Čejči je barokní socha Sv. Kajetána, zbudovaná v roce 1722 nákladem hraběnky Liechtensteinové. Socha je dnes umístěna v ulici Nádražní řádek.V místním parku se také dochoval náhrobek pruského podmaršálka Friedricha von Clausewitz., významného vojenského teoretika, který v Čejči roku 1866 zemřel na choleru.


Místní park je příjemným odpočinkovým centrem, spojeným s četnými kulturními a sportovními aktivitami obce. Je místem setkávání všech generací. Nová výsadba, lavičky a barevné dláždění výrazně oživily vzhled parku. Vybudované dětské hřiště i hřiště pro petangue jsou lákadlem pro malé i velké.
POLOHA OBCE


Čejč leží uprostřed jihomoravského trojúhelníku Hodonín - Hustopeče - Kyjov, 185 metrů nad mořem - na dně velké kotliny uzavřené posledními výběžky Maršovských hor. Dolina v podobě chobotu se vytvořila na jihovýchodním svahu starších třetihor. Obec stojí na písčitých jílech, šedých vápenatých slínech a plavených modrých křemičitých píscích bezprostředně u velké vrstevné poruchy, kterou vystupují sirovodíkové vzestupné prameny.


V žluticových hlínách se velmi daří vinohradům, které jsou právě pro tyto příznivé půdní podmínky vysazovány po stráních kolem Čejče. Z rostlinných druhů tvoří zvláštní společenství slanomilné rostliny - slanorožec, merlík pomořský, slanobýl, bytel, pelyněk pontický, starček velkolistý, lnice křemičinkolistá.