Benešov u Boskovic

GPS: N 49° 30′ 34″ E 16° 46′ 13″
Adresa: 679 53 Benešov u Boskovic
Telefon: 516 467 324
Fax: 516 467 324
E-mail: info@benesov-u-boskovic.cz
Web: http://www.benesov-u-boskovic.cz/cz/
Jazyky: anglický, český

Popis:
Obec Benešov se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko, v blízkosti městečka Boskovice v jedinečné lokalitě Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce přibližně 650 m. n. m.
Obec leží v krajinářsky zajímavém parku Řehořkovo Kořenecko, mezi vrcholy Paprčem (721 m.n.m) a Skalkami (735 m.n.m). V katastru obce se nachází přírodní rezervace Pavlovské mokřady a přírodní památka Horní Bělá.
První doložený zápis o Benešově pochází z roku 1362, obec je rovněž zanesena na mapě Moravy a Slezska ze 14. století.
V oblasti, ve které se nachází, se rozkládaly hluboké a nepřístupné lesy. Roku 1078 daroval vévoda Ota I. toto území premonstránskému klášteru Hradisko u Olomouce. Opat kláštera povolal z Německa sklářské odborníky a ti v místě, kde je dnes Pavlovský dvůr, založili skelnou huť. Pro skláře postavili vesnici Benýšku, jak dokládá nápis na Pavlovském dvoře. Vesnice později zanikla.
Benešov vznikl jako tvrz nebo zemanství s hospodářským dvorem. V roce 1610 měla obec již dvacet stavení a svoji pečeť s běžícím jelenem. Po zrušení hradišťského kláštera byl vytvořen náboženský fond a z jeho výnosu byl na místě tvrze postaven kostel vysvěcený 11. listopadu 1787 
Turistické zajímavosti v obci:
Kostel a litinový kříž před kostelem jsou chráněny jako kulturní památky. Východní část obce tvoří místní část Pavlov založená v roce 1755 zároveň se dvorem u rybníka. Dvůr sloužil jako poboční sídlo kláštera hradišťského. Na Pavlově byla v roce 1994 postavena a vysvěcena kaple.