Bedřichov

GPS: N 49° 27′ 37″ E 16° 27′ 52″
Kontaktní osoba: František Všianský
Adresa: Bedřichov, 679 71 Lysice
Telefon: 516473125
E-mail: obecniurad.bedrichov@tiscali.cz
Web: http://www.obecbedrichov.cz
Otevírací doba: Úřední hodiny: pátek 19 - 20 hod.
Jazyky: anglický, český

Popis:
Bedřichov
- farní ves, 7 km jz. Kunštátu, katastrální a politická obec rozlohy 629 ha, leží v údolí ze tří stran lesem obklopeným, 603 m nad mořem. Domy stojí ve dvou řadách podél silnice, většinou těsně vedle sebe; na severní straně jsou domy sedláků, na jižní a podél silnice do Černovic domky chalupníků.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.
V Bedřichově na díle Lomnickém bylo r. 1412 šest lánů beze čtvrti, a na díle Lysickém r. 1415 tři lány a čtvrt a dva dvorce. Po válce třicetileté měl Bedřichov 1 a 59/64 lánu; osedlých domů bylo 11, nově osedlé 3, nových pustých 5 a staré pusté 2. Roku 1790 bylo tu 49 domů, 225 obyv., na 200 jiter rolí; roku 1834 domů 55, obyv. 395; roku 1890 domů 67, obyv. 527; roku 1900 domů 69, obyv 435, katolíků, jen 4 ev.; Čechů, z nich 4 Němci.
Na severovýchodní straně obce jest kostel sv. Mikuláše. Starý kostel, který prý byl z XII. století pak prý byl Husity zničen a zase zbudován, s úzkým presbytářem, byl roku 1785 zbořen, a nový trochu severněji vystavěn. Roku 1850 byl obnoven, věž zvýšena, a oltář úplně nový postaven a sakristie upravena; k presbytáři byly poboční lodi a nahoře oratoře přistavěny roku 1888, kostel celý důkladně opraven a vymalován, barevná okna pořízena, nové varhany zjednány, nové dva oltáře zbudovány, a položena nová dlažba. Kostelu náleží les 87 jiter. U starého kostela v letech 1696 - 1704 a 1730 - 1749 připomíná se poustevník. Na věži jsou 4 zvony, z nichž jeden z XV. století má za nápis jména čtyř evangelistů.
Stará obecní pečeť má obraz sv. Mikuláše a nápis "Peczet obeczni Bedrzichow".
Významné události z novější historie
Do života obce se výrazně zasáhla 1. světová válka. Podle kronikáře téměř každá rodina v naší obci měla na bojišti 1.světové války jednoho nebo více členů. Z našeho kostela byly nuceně odvezeny 10. 6. 1917 dva bicí kotle a tři zvony. Ve válce zemřelo 16 občanů obce. Jejich památku připomíná pomník u místního kostela.
Pro obec bylo významné založení dílny "strojního kolářství a pilařství" místním občanem Josefem Alexou. Jak je uvedeno v Pamětní knize obce Bedřichov založené 2. 5. 1922 , v dílně " se připravují součástky hospodářského nářadí, řezají klády na prkna a latě, které se pak dopravují do Brna" . Postupem doby došlo k rozšíření sortimentu výroby a dílna se stala výhodnou pracovní příležitostí pro místní občany i pro obyvatele okolních obcí. Firma přečkala i přes 2. světovou válku. Po roku 1948 byla znárodněna a postupně se zaměřila na výrobu sjezdových lyží, které byly vyráběny pod značkou ARTIS a dodávány i do zahraničí. V 80. letech zaměstnávala firma až 120 zaměstnanců a byla součástí ARTIS Praha,s.p. Po roku 1989 došlo k útlumu výroby a po ukončení činnosti s.p. ARTIS Praha v roce 1992 i k ukončení provozu v Bedřichově.
Privatizace v roce 1993 společností Machara & Forman spol. s r.o. nepatřila k úspěšným obdobím a skončila v roce 1995 konkursem této firmy.
Další data o historii obce Bedřichov:
1948 elektrifikace obce
1950 úprava sálu u Horáků na provoz kina
1957 založení JZD
1958 tábor pro děti na loukách na Okřečné
1963 vodovod v obci
1965 přebudování budovy školy na jednořídní školu I. stupně
1966 asfaltová silnice z Lysic
1969 nové zvony na místním kostele
1970-74 velká úprava zem.půdy, pole spojena do velkých lánů
1975 nová prodejna JEDNOTA
1977 ukončení provozu základní školy, přebudování na mateřskou školu
1980 převedení správy obce pod MNV Lysice
1990 osamostatnění obce
1992 generální oprava rozvodů nízkého napětí v obci, vybudování nové kanalizace
1994 oprava a rozšíření vodovodu
1999 plynofikace obce
2000-01 úprava budovy obecního úřadu
2008 oprava místních komunikací
2009 oprava krajské silnice v obci - I.etapa